Miloš Ž. Kostić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Gerontološki centar Novi Sad, RJ: Prihvatilište za beskućnike.

PERIODIKA

UZROCI BESKUĆNIŠTVA U VOJVODINI

Beskućništvo opisuje stanje ljudi koji nemaju stalno mesto boravka i nisu u mogućnosti da ga steknu. Beskućništvo kao takvo utiče na veliki broj ljudi, nezavisno od pola i starosti, prati ga poseban način i stil života, kao i poseban sistem vrednosti koji ima elemente subkulture. Kroz ispitivanje korisnika Prihvatilišta i prihvatne stanice u Novom Sadu, kao jedine organizovane usluge socijalne zaštite beskućnika na teritoriji Vojvodine, autori ovog rada će pokušati da ispitaju glavne uzroke i faktore koji doprinose nastanku beskućništva u Vojvodini, i to sve u cilju boljeg razumevanja problema sa kojima se beskućnici suoačavaju. Takođe, u radu se ukazuje na rizične grupe beskućništva, kao i na urgentnost potrebe za kreiranjem programa prevencije, odnosno strategija za rešavanja problema beskućništva.

ç