Izaberi jezik:

Miloš Jović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

ELEKTRONSKE JAVNE NABAVKE

Elektronske nabavke podrazumevaju uvođenje elektronskih procesa koji podržavaju različite faze javne nabavke - objavljivanje, činjenje konkursne dokumentacije dostupnom i raspoloživom, podnošenje ponuda, obavljanje poslova stručne ocene ponuda i dodele ugovora elektronskim sredstvima, poručivanje dobara/usluga/radova, fakturisanje i plaćanje.

ç