Miloš Jevtić

Miloš Jevtić je istraživač pripravnik u Institutu za političke studije. Diplomirao je 2016. godine, a masterirao 2017. godine na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bavi se temama iz oblasti socijalne psihologije sa fokusom na kolektivna sećanja i nacionalni identitet, kao i statističkom analizom podataka.

ç