Изабери језик:

Милош Ерић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

ФЕФА - Факултет за економију, финансије и администрацију

периодика

ЕФЕКТИ ОЧУВАЊА МОНЕТАРНОГ СУВЕРЕНИТЕТА СРБИЈЕ

Предмет истраживања у овом раду су ефекти очувања монетарног суверенитета Републике Србије. У раду је анализиран појам монетарног суверенитета у савременом добу и утицај европских интеграција на степен очувања монетарног суверенитета Републике Србије. Применом квантитативних метода утврђено је да постоји изразита корелација између кретања курса евра и курса динара у односу на амерички долар што представља необорив доказ о високом степену неформалне евроизације српске привреде. Иако је једнострана одлука Републике Србије о преласку на евро и потпуном губитку монетарног суверенитета теоријски могућа наведени сценарио је тешко изводљив имајући у виду неопходност испуњења услова за улазак у Европску унију и фискалних критеријума конвергенције за улазак у Европску монетарну унију. Неуспешна политичка и економска конвергенција Републике Србије ка пуноправном чланству у Европској унији у протеклих 16 година онемогућила је потпуно укидање монетарног суверенитета и прелазак на евро. Истраживање је показало да су ефекти очувања монетарног суверенитета Републике Србије позитивни имајући у виду снажан раст извоза који је пратио слабљење динара у периоду 2008-2017. Самим тим, очување монетарног суверенитета је допринело да пад бруто домаћег производа Републике Србије буде значајно мањи него што би се могло очекивати у случају губитка монетарног суверенитета и увођења евра као званичне валуте у Републици Србији.