Izaberi jezik:

Miloš D. Antonić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

KRIVIČNOPRAVNI POLOŽAJ I SOCIJALNOPRAVNA ZAŠTITA MALOLETNIKA

Prikaz zbornika: Miomira Kostić, Slobodanka Konstantinović Vilić, Miroslav Brkić, Krivičnopravni položaj i socijalnopravna zaštita maloletnika, Niš, Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2011, 212 str.

ç