Izaberi jezik:

Miloš Aleksić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

IMPERIJALNO RAZARANJE DRŽAVA

Prikaz knjige: Zoran Milošević i Živoji­n Đurić, Imperijalno razaranje država, Institut za političke studije, Beograd, 2012.

PERIODIKA

GEOPOLITIČKA ALTERNATIVA

Prikaz knjige: Milomir Stepić, Geopolitika neoevroazijstva - pozicija srpskih zemalja, Institut za političke studije, Beograd, 2013.

PERIODIKA

PRILOZI PROUČAVANJU SRPSKOG NACIONALNOG INTERESA

U periodima kada se fundamentalni ciljevi političkog života države dovode u pitanje okrećemo se istorijskoj komparativnoj analizi tražeći pouke o načinima izbora i ostvarivanja nacionalnih inte­resa. Razlog izbora XIX-og veka i savremenog perioda za uporednu analizu percepcije nacionalnih interesa su sličnosti nacionalnih zadataka ta dva perioda kao i izazova koji ih prate. Bez svesti o specifič­nosti sopstvenih potreba, kao društva u celini, teško se može iznaći dobar modalitet za ostvarivanje vitalnih interesa. A bez saglasnosti većeg dela političke elite, i društva u celini, oko toga šta je opšti interes, šta je sadržaj preklapajućeg društvenog konsenzusa, ti ciljevi će teško biti ostvareni.

 

PERIODIKA

IMPERIJALNO RAZARANJE DRŽAVA

Prikaz knjige: Zoran Milošević, Živojin Đurić, Imperijalno razaranje država, Institut za političke studije, Beograd, 2012.

ç