Milorad Milovanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

Dr Aleksandar Jugović. ZAPISI IZ ANOMIJE: OGLEDI IZ NAUKE O DRUŠTVENIM DEVIJACIJAMA

Prikaz knjige: Aleksandar Jugović, Zapisi iz anomije: ogledi iz nauke o društvenim devijacijama. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2014, 348 str.

ç