Izaberi jezik:

Milojica Šutović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica.

PERIODIKA

MARKS, ISTOČNO PITANJE, PRAVOSLAVLJE I SOCIJALNA REVOLUCIJA

Marks nije ostavio celovitu studiju o naciji i nacionalnoj državi. Ali je baveći se analizom struktura i procesa kapital odnosa, kao pozadinom dubinskih procesa nastanka nacije, proletarizacijom, i nacionalizacijom seljaštva, ostavio je mnogo zapisa o evropskim nacijama, u vidu lucidnih fragmenata, skoro da i nije bilo evropskog naroda o kome nije pisao. Otuda i njegove teorijsko-analitičke refleksije u publicističkoj formi o istočnom pitanju, pravoslavlju i socijalnoj revoluciji, u kontekstu odnosa velikih sila (Rusija, Zapad, Turska ) i danas imaju veliki naučni, kulturološki značaj i aktuelnost. Kao da živimo u Marksovo vreme. O radnicima nema ko da brine. Levica je pod apsolutnom kontrolom krupnog kapitala. A živo je ponovo istočno pitanje, kao recidiv (neo)kolonijalizma.

PERIODIKA

KONTROLISANA REFORMA, „INDUSTRIJA ZNANJA” ILI „KULTURA PORAZA”

Tradicionalno u oskudici domaćih resursa, nedostat­ka sopstvenog kulturnog obrasca i troška propuštenih prilika, reforme srpskog društva kretale su se između ekstrema, često s tragičnim krajem reformatora. Trijumf ideje zajednice nad tegobama životnog poretka društva značio je odustajanje od politike koja se zasniva na upravljanju prema datostima realnosti. U želji da se nameće istoriji ona je branila vrednosti koje su joj potpuno stra­ne, i što je još interesantno, to je da sve što ona preduzme, to propada. To potvrđuju i današnje reforme u Srbiji pod snažnim uticajem ideologije tržišnog fundamentalizma. Uspostavljanje političkog kapitalizma pokazuje sve odlike kontrolisane anarhije uspostavljanja privatne svojine, tržišnog društva, još uvek daleko od slobode bez ropstva i socijalnih stega. Bajka o elegantnom razvoju li­beralizma iz hrišćanstva (u koju više niko ne veruje nakon što malo bolje pogleda) suočava se sa problemom obrazovanja za neoliberalizam, slabo ukorenjenog u srpskom društvu. Slabo spravljena „pasta bolonjeze” u našem nakaradnom tumačenju i izopačenoj primeni i usitnjavanju kroz praksu tzv. bolonjskog procesa reforme univerziteta, razvija „industriju znanja”. Tako su univerziteti počeli da proizvode mase studenata na isti način kao što naše fabrike proizvode automobile i kobasice. Mnogi od njih osuđeni su na propadanje u dosadi u beznađu nezaposlenosti tržišnih gubitnika. Tome ide na ruku i tradicija srpske (balkanske) kulture koja u velikom delu neprestano optužuje stvaranje, uz neprekidno jadikovanje hora. Osvetljavanje nastanka i toka ovih procesa evropeizacije društva u čijoj je funkciji obrazovanje, analizom pocepanog društva, podeljene države i šizofrenične kulture, uz sav oprez i obazrivost sociološko kulturološko i političko istorijske refleksije, neodvojiv je od „unutrašnjeg kolonijalizma” Evro­pe i „kulture poraza”. Sociolozi su potcenili činjenicu da je dramatičnost ovih procesa u suštini (p)ostala nacionalna.

PERIODIKA

DOGMATSKA ODGOVORNOST: OBRAČUN SA HRVATSKIM „MASPOKOM” I PONIŠTENJE SRPSKE LIBERALIZACIJE

U ovom radu se analizira pojava i tok masovnog nacionalističkog pokreta Hrvata i poništenje srpske liberalizacije krajem 60-ih i početkom 70-ih godina 20. veka u bivšoj Jugoslaviji, kao izraz dogmatske odgovornosti nivelacije hrvatsko-srpskih odnosa za opstanak zajedničke države. Simetrija obračuna sa hrvatskim nacionalizmom i srpskim liberalizmom, radi „uspostavljanja reda” u Jugoslaviji, kasnije će poslužiti kao krunski ar­gument za nove nerede.

PERIODIKA

POLITIČKI PLURALIZAM I/ILI NACIONALNI MONIZAM

Obnova političkog pluralizma u bivšoj Jugoslaviji dovela je proces njene dezintegracije do kulminacije. On je rezultirao raspadom države, društva po nacionalnim šavovima. Smenom komunističkog monopola, nacionalnim monopolom, rastakanje zajedničke države, odvijalo se po scenariju 14. kongresa Saveza komunista Jugoslavije. Raspad komunističke partije prethodio je raspadu Jugoslavije.

ç