Izaberi jezik:

Miljana Đurčević Cucić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Beograd

PERIODIKA

DOPRINOS EVROPSKE SLUŽBE ZA SPOLjNO DELOVANjE MEĐUNARODNOJ PRAKSI ODRŽIVOG RAZVOJA

Rad razmatra institucionalne promene u Evropskoj uniji (EU) čije realizovanje započinje stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona čime se omogućava da EU na globalnom planu a posebno pri glavnom multilateralnom okviru Ujedinjenih nacija (UN) diplomatski deluje na stvaranju saglasnosti za definisanje međunarodne prakse održivog razvoja. Fokus je na formiranju Evropske službe za spoljno delovanje (ESSD) koja je od Ugovora iz Lisabona novo osnovno telo za pružanje podrške celokupnom diplomatskom delovanju EU. Osnovna pretpostavka na kojoj se rad zasniva jeste da EU osnivanjem ESSD započinje svojevrsnu objedinjujuću diplomatiju kojom vodi uspostavljanju međunarodne prakse održivog razvoja. Svi odnosi, procesi, strukture, delovanja i akterske jedinice posmatraju se kroz prizmu teorije prakse vođenja diplomatije i posebno u njoj oblikovano razumevanje zajednice praksi čijom se primenom postiže osvetljavanje zajedništva delovanja EU vođenjem objedinjujuće diplomatije Evropske komisije i Visokog predstavnika koje svojim radom podržava ESSD. Jedan od doprinosa diplomatskih aktivnosti ESSD politici održivog razvoja prepoznaje se i u prenošenju nadležnosti upravljanja Evropskom mrežom zelene diplomatije na ESSD 2012. godine. Zaključnim razmatranjima navodi se da ESSD jeste činjenično osnovana kao prvo autonomno funkcionalno telo EU i prvo zajedničko telo za podršku vođenju diplomatije EU. Kao takvo telo ključan je akter od koga polaze sve diplomatske aktivnosti i drugih institucija EU, a koje bez stručne i ekspertske podrške ESSD ne bi uspešno obavljale svoje zadatke. Iako ne apsolutno samostalna ova služba je značajan točak u mehanizmu uspostavljanja međunarodne prakse održivog razvoja.

ç