Izaberi jezik:

Miljana Đurčević Cucić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Beograd

PERIODIKA

STRUKTURNE PROMENE MULTILATERALNE DIPLOMATIJE EVROPSKE UNIJE U GENERALNOJ SKUPŠTINI UJEDINJENIH NACIJA

Predmet rada su strukturne promene multilateralne diplomatije Evropske unije (EU) posmatrane kroz unapređenje njenog diplomatskog sistema Ugovorom iz Lisabona i unapređeni položaj posmatrača u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (GSUN) koja je glavni organ stvaranja politike i predstavljanja u Organizaciji Ujedinjenih nacija. Primenom Ragijevog (John Ruggie) teorijskog pristupa i metoda diplomatske analize multilateralne prakse izvršeno je sagledavanje ostvarivanja multilateralnog diplomatskog delovanja EU u GSUN i pre sticanja unapređenog položaja posmatrača u UN i posle ostvarenog sticanja ovog jedinstvenog položaja. Cilj rada je da se izdvoje pouzdani međaši empirijsko-teorijske podloge povećanja teorijske refleksije izmena multilateralne diplomatije EU i izmena koje svojim multilateralnim diplomatskim delovanjem u GSUN vrši na ovoj globalnoj platformi na multilateralnu diplomatiju sveta. Prvi deo rada posvećen je teorijskoj refleksiji određenja inovativnosti diplomatije EU i prepoznavanju njenog elementarnog doprinosa postojećem diplomatskom sistemu. Drugo poglavlje odnosi se na hronološki prikaz izmena položaja i diplomatske aktivnosti EU pri UN do Ugovora iz Lisabona, kako bi se zatim u narednom poglavlju detaljno opisala diplomatska izmena EU u institucionalnom, normativnom i praktičnom smislu. U skladu sa tim pregledom diplomatskih izmena delovanja EU pri GSUN izdvajaju se glavne posebnosti u načinu vođenja EU diplomatije. Ključni nalaz je da multilateralni diplomatski DNK Evropske unije drži osnovu njenog diplomatskog preduzetništva u GSUN snažnom, uprkos bitnim unutrašnjim promenama i promenama svog diplomatskog sistema. Zaključno, inovativnost u diplomatiji EU ključni je element budućih naraštaja diplomatskih aktivnosti globalnih aktera gde se EU posmatra kao model koji je ujedno i jak globalni akter ali i model koji treba pratiti.

PERIODIKA

DOPRINOS EVROPSKE SLUŽBE ZA SPOLjNO DELOVANjE MEĐUNARODNOJ PRAKSI ODRŽIVOG RAZVOJA

Rad razmatra institucionalne promene u Evropskoj uniji (EU) čije realizovanje započinje stupanjem na snagu Ugovora iz Lisabona čime se omogućava da EU na globalnom planu a posebno pri glavnom multilateralnom okviru Ujedinjenih nacija (UN) diplomatski deluje na stvaranju saglasnosti za definisanje međunarodne prakse održivog razvoja. Fokus je na formiranju Evropske službe za spoljno delovanje (ESSD) koja je od Ugovora iz Lisabona novo osnovno telo za pružanje podrške celokupnom diplomatskom delovanju EU. Osnovna pretpostavka na kojoj se rad zasniva jeste da EU osnivanjem ESSD započinje svojevrsnu objedinjujuću diplomatiju kojom vodi uspostavljanju međunarodne prakse održivog razvoja. Svi odnosi, procesi, strukture, delovanja i akterske jedinice posmatraju se kroz prizmu teorije prakse vođenja diplomatije i posebno u njoj oblikovano razumevanje zajednice praksi čijom se primenom postiže osvetljavanje zajedništva delovanja EU vođenjem objedinjujuće diplomatije Evropske komisije i Visokog predstavnika koje svojim radom podržava ESSD. Jedan od doprinosa diplomatskih aktivnosti ESSD politici održivog razvoja prepoznaje se i u prenošenju nadležnosti upravljanja Evropskom mrežom zelene diplomatije na ESSD 2012. godine. Zaključnim razmatranjima navodi se da ESSD jeste činjenično osnovana kao prvo autonomno funkcionalno telo EU i prvo zajedničko telo za podršku vođenju diplomatije EU. Kao takvo telo ključan je akter od koga polaze sve diplomatske aktivnosti i drugih institucija EU, a koje bez stručne i ekspertske podrške ESSD ne bi uspešno obavljale svoje zadatke. Iako ne apsolutno samostalna ova služba je značajan točak u mehanizmu uspostavljanja međunarodne prakse održivog razvoja.

ç