Milica Škorić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

KVALITET MERIT SISTEMA, NAPREDOVANJE, OCENJIVANJE I NAGRAĐIVANJE SLUŽBENIKA

Javna služba kakvu danas poznajemo zasnovana je na North-Trevelyan izveštaju iz XIX veka koji je osudio nestručnost službenika kao posledicu nepotizma u Ujedinjenom Kraljevstvu. Reforme su usledile u drugoj polovini XIX veka i prvoj polovini XX veka, a paralelno su SAD eliminisale sistem plena i zamenjivale ga merit sistemom. Prema ovom sistemu zapošljavanje i napredovanje u javnoj službi zavisi od individualnih mogućnosti i zasluga. Sistem zasluga je stvoren da osigura pravedno i otvoreno zapošljavanje i konkurenciju bez političkog uticaja ili drugih faktora, poput nepotizma, subjektivnog doživljaja kandidata, itd. Odgovor na pitanje kako ocenjivanje službenika utiče na kvalitet javne uprave značajno je jer se pokazalo da različiti pristupi ocenjivanju službenika imaju različite posledice po javnu upravu, ali i da isti pristupi ocenjivanju daju različite rezultate u različitim državama. Zbog navedenog je neophodno posvetiti se istraživanju procesa ocenjivanja – od definisanja uslova za njegovo obavljanje, do analize rezultata.

PERIODIKA

UPRAVNI NADZOR

Prikaz knjige: Milan Vlatković, Zoran Jovanović, UPRAVNI NADZOR, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, 2016

ç