Izaberi jezik:

Milica Nestorović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za poslovne studije, Univerzitet Megatrend

PERIODIKA

NOVA DIMENZIJA POLITIČKE EKONOMIJE KROZ PRIZMU RAZVOJA DRUŠTVENE TEORIJE

Izazovi ekonomske misli, kao što su industrijska revolucija, internacionalizacija poslovanja doveli su do alijenacije u ekonomskim odnosima, klasnim podelama, uspostavljanja različitih ciljeva i interesa pojedinih učesnika ekonomskih aktivnosti i uključivanje inovativnog pristupa u razvoju ekonomije. Od ekonomije pojedinca, u kojoj je materijalizacija igrala minimalnu ulogu, preko ekonomije obima, ekonomije informacije i znanja, došli smo do ekonomije mozgova, u jednom dijalektičkom procesu „negacija negacije“. Sa jedne strane imamo visok stepen društveno-ekonomskog razvoja, dok sa druge strane dolazi do zanemarivanja pojedinca u ekonomskim odnosima i njegovu podređenost opštim kolektivnim interesima. Na taj način vraćamo se poznatim postulatima političke ekonomije, odnosima pojedinca i njegovog rada i nadoknade, ali i pitanjima pravične raspodele novostvorene vrednosti, čije su temelje postavili Smit, Rikardo, a kasnije nadogradili Maltus, Mil, Dževons, Marks i Engels. Dakle, nova prizma ekonomske misli, prezentovana kroz ovaj istraživački rad, bavi se pitanjima humanizacije današnje ekonomije kroz ekonomsku sociologiju, ali i renesansu nove političke ekonomije, prvenstveno sagledavajući pitanja novostvorene vrednosti, njene pravičnije raspodele, klasnih podela, materijalizacije i komplementarnosti ciljeva i interesa pojedinaca u društvu, kao stvaraocima nove vrednosti. Zaključak jeste da nova prizma ekonomske misli treba da reflektuje komplementarnost ekonomije kao nauke sa društvom u celini, a s obzirom da ekonomski subjekti, njihovi ciljevi i interesi imaju značajnu ulogu u napretku i razvoju društva u celini.

ç