Изабери језик:

Милица Јевтић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

периодика

УПОТРЕБА И ЗЛОУПОТРЕБА: ЕФЕКТИ ГРАЂАНСКОГ НОВИНАРСТВА У МЕДИЈИМА У СРБИЈИ

Предмет рада је анализа односа грађанског и професионалног новинарства у медијима у Србији, a његов циљ је давање одговора на питање на који се начин професионалци у овдашњим медијима односе према информацијама које бивају пласиране на друштвеној мрежи Твитер. Партиципација грађана и њен утицај на професионалну рутину новинара у овом раду корелирају у контексту новинарских слобода, а сходно основној претпоставци рада. Наиме, овде полазимо од тезе да ситуације појачаних притисака на новинаре, које за последицу имају непрофесионално и непотпуно информисање, јесу оне у којима, истовремено, јача активизам грађана на друштвеним мрежама, а самим тим и њихов утицај на професионалне новинаре. Узорак обухвата новинаре из 44 редакције у Србији, који су приступили испуњавању упитника, док се други експлораторни део истраживања базира на интервјуима са уредницима кредибилних медија у Србији. Према резултатима, чак 80 одсто новинара вреднује слободу оценама до 5 (на скали од 1 до 10), док готово сваки други испитаник (55,4%) види директну корелацију Твитера и новинарских слобода. Ситуације у којима је Твитер доживео експанзију неретко говоре о крхком професионализму новинара, али и сведоче о значајном утицају активизма на друштвеној мрежи на рад професионалаца, што не значи нужно и пропустљивост информација добијених од грађана у јавни медијски простор. Новинари су свесни могућности злоупотреба у виртуелној заједници, док истовремено, уредници демистификују слободарски карактер друштвених мрежа, сматрајући их корисном брзом новом платформом, али и изумом који је већ подлегао утицајима различитих интересних група.