Milica Glišić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ustanova socijalne zaštite Dom za smeštaj odrasli i starijih “Torlak“

PERIODIKA

ZAŠTO VISOKOOBRAZOVANI ODLAZE? IZAZOVI EMIGRACIONE POLITIKE REPUBLIKE SRBIJE

Emigracija visokoobrazovanih je globalan fenomen, vidljiv kroz transkontinentalnu migraciju iz nerazvijenih u razvijena područja. Države Zapadnog Balkana, rangirane su kao visoko emigraciona područja, posebno u odnosu na kvalifikovanu radnu snagu. Kako bi se umanjile socio-ekonomske posledice emigracije, država je poslednjih godina izgradila normativni i institucionalni okvir za upravljanje ovim kompleksnim procesom. Međutim, niz socio-ekonomskih i političkih faktora, predstavljaju izazov u implementiranju mera i ograničavaju domete za postizanje “win-win” efekta u odnosu na kategoriju visokoobrazovanih potencijalnih emigranata. Rad se zasniv na primeni SWOT analize i realizaciji tri fokus grupe sa studentima osnovnih i postdiplomskih studija, kao i sa visokoobrazovanim licima u radnom odnosu. U radu fokus grupa učestvovalo je ukupno 15 učesnika, uzrasta od 20 do 40 godina. Takođe, u analizi su korišćeni rezultati kvantitativnih istraživanja, relevantne domaće i strane naučne i stručne literature. Rezultati istraživanja upućuju na zaključak da, uprkos postojećim naporima, još uvek nije uspostavljen dubinski pristup u upravljanju spoljnim migracijama visokoobrazovanih u Srbiji. Limitiran pristup ogleda se u nerazvijenim mehanizmima praćenja ovog aspekta migracija, kao i kroz predominantno isticanje ekonomskih motiva kao potisnih faktora. Tako se isključuje niz drugih psiholoških i socijalnih motiva povezanih sa potrebom za samorealizacijom individue i životom u inkluzivnoj političkoj zajednici.

PERIODIKA

MEĐUGENERACIJSKA SOLIRADNOST U SRBIJI- KOLIKO BRINEMO O STARIJIM OSOBAMA

Demografski trend starenja stanovništa predstavlja globalni fenomen. U Srbiji broj starijih osoba u ukupnoj populaciji je u stalnom porastu, što neminovno dovodi do porasta broja osoba sa funkcionalnim zavisnostima i hroničnim oboljenjima. Ovo znači da će sistemi pružanja dugoročne nege morati da se adaptiraju u cilju pružanja adekvatne i kvalitetne nege, a istovremeno će rasti značaj neformalnih oblika pružanja pomoći. Cilj ovog istraživanja je prikaz obima i karakteristika međugeneracijske solidarnosti u Srbiji. Za realizaciju cilja koristili smo dostupnu relevantnu literaturu. Analizirali smo rezultate istraživanja obima i sadržaja međugeneracijske razmene u okviru projekta „Međugeneracijske solidarnosti“, kao i relevantnih istraživanja sprovedenih u zemljama Evropske unije. Zaključujemo da je međugeneracijska solidarnost u Srbiji intenzivna, da podrazumeva učešće svih generacija (mlađih, srednjih i starijih) i da postoji prostor za nova istraživanja u oboj oblasti koja bi predstavljala osnov za kreiranje inkluzivnih javnih politika. Međugeneracijska solidarnost izuzetno je važna i zahteva ekosistemski pristup u njenom izučavanju zbog neprestanih interakcija i transakcija između pojedinaca, porodica i zajednice.

ç