Izaberi jezik:

Milica Divljak

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

PERIODIKA

STRATEGIJA RAZVOJA OPŠTINE RAKOVICA 2011 – 2020 GODINE

Predmet rada je lokalni ekonomski razvoj gradske opštine Rakovica, čiji su postulati sagledani kroz analizu Strategije razvoja opštine donete za period od 2011. do 2020. godine. Cilj rada je sagledanje pozitivnih i negativnih aspekata u procesu donošenja i implementacije Strategije, što će biti izvršeno kroz prikaz analize stanja po sektorima utvrđenih Strategijom kao i definisanih predloga i zadataka namenjenih poboljšanju stanja, potom i pregledom postignuća i identifikovanih problema. Teorijski okvir za razumevanje koncepta lokalnog ekonomskog razvoja, kao i određene karakteristike u primeni ovog koncepta u našoj državi, uz analizu Strategije i pregled postignuća doprinose uočavanju i adekvatnom razumevanju problema sa kojima se jedinice lokalne samouprave načelno susreću u Srbiji, ali i posebnih problema gradskih opština u Beogradu koje nisu određene kao jedinice lokalne samouprave, uz naglasak na slučaj gradske opštine Rakovica.

ç