Izaberi jezik:

Milena Despotović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ustanova za odrasle i starije „Gvozden Jovančićević“, Veliki Popovac

PERIODIKA

PROCENA IZAZOVA ZA PROFESIJU SOCIJALNOG RADA OD STRANE SOCIJALNIH RADNIKA U REPUBLICI SRBIJI

U ovom članku su prikazani rezultati iz kvalitativnog dela istraživanja „Izazovi za profesiju socijalnog rada nakon ekonomske krize u Republici Srbiji“. Cilj rada je da se identifikuju izazovi za profesiju socijalnog rada iz perspektive socijalnih radnika zaposlenih u centrima za socijalni rad u Republici Srbiji, u kontekstu reforme socijalne zaštite. Istraživanje je sprovedeno upućivanjem upitnika centrima za socijalni rad, dok je analiza 75 odgovora socijalnih radnika izvršena metodom analize okvira. Rezultati istraživanja su ukazali na sistemske probleme vezane za profesiju socijalnog rada, na nacionalnom i lokalnom nivou. Uslovi rada u Centru za socijalni rad su opterećeni kadrovskim i organizacionim problemima, pri čemu je bezbednosni rizik jedan od ključnih izazova. U okviru specifičnih izazova povezanih sa obavljanjem poslova socijalnog rada, socijalni radnici su ukazali na kompleks problema koji se tiču obimne administracije, ugrožene bezbednosti i izloženosti stresu i različitim oblicima zlostavljanja. Nalazi upućuju na hitno preduzimanje mera u cilju zaštite fizičkog i psihičkog integriteta socijalnih radnika, unapređenja i drugih uslova rada sa najširim ciljem unapređenja položaja profesije socijalnog rada u nacionalnom kontekstu.

ç