Izaberi jezik:

Mile Šikman

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbjednosnih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci

PERIODIKA

RUSIJA I BEZBJEDNOST ZAPADNOG BALKANA

Zapadni Balkan je sintagma političkog kova i novijeg datuma, stoga su bezbjednost i uticaj koji velike sile na ovom području ostvaruju, prvenstveno Rusija i Sjedinjene Države, zahvalna i interesantna tema. Naziv Zapadni Balkan potpuno je potisnuo izraz „Jugoistočna Evropa“, da bi se zemlje koje su geografski na Balkanu, a još nisu pristupile Evropskoj uniji (EU), postavile u politički okvir iz kojeg teško mogu izaći. Poruke koje emituje Berlinski proces, iniciran od Njemačke, glasi: udružite se ekonomski i kao kolektivitet sarađujte sa EU, što se može tumačiti i da su nakon prijema Hrvatske, vrata EU za sve druge ostala zatvorena. Autori su u ovom radu pokušali pronaći uzroke dugoročne nestabilnosti Zapadnog Balkana i odgonetnuti šta je ključ njegove ne(stabilnosti). Nanosi istorije i krvavih sukoba balkanskih naroda mogli bi se posmatrati kao spirala zločina iz koje bi balkanske zemlje i narodi morale pronaći izlaz (iako im to u prethodnom vijeku nikako nije polazilo za rukom). Velike sile su uvijek imale svoje interese i oni su se prelamali preko Balkana zbog njegovog značaja kao tranzitnog područja, što je uvijek donosilo teške posljedice po balkanske narode. Zapadni Balkan i danas je područje na kojem uticaj žele ostvariti s jedne strane Rusija i Turska (na ekonomski način i Kina), dok sa druge strane Sjedinjene Države sa svojim saveznicima nastoje održati Zapadni Balkan kao „sivu zonu“, odnosnu područje sa kojeg treba potisnuti svaki vid ruskog i turskog uticaja (i kineskog takođe) ali ga ujedno ostaviti izvan EU.

ç