Mile Bjelajac

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd

PERIODIKA

BALKAN BALKANSKIM NARODIMA ILI BALKAN IMPERIJAMA: KAKO DO MIRA I PROSPERITETA?

U središtu ovog rada je zapitanost o stvarnim uzrocima povremenog narušavanja mira i postojanja zone nestabilnosti na Balkanu. Da li je moguće, i kako, prevazići faktore rizika, kolonijalne i neokolonijalne zavisnosti i uspostaviti tolerantnu koegzistenciju među narodima koji ga naseljavaju i koji su tu formirali svoje države. U javnom govoru, prošlom i sadašnjem, najčešće se insistiralo samo na jednoj dimenziji stvarnosti ili u najboljem slučaju na suženoj slici, dakle, izbegavala se kompleksnost istorijski uslovljenih stanja i različitih iskustava. Ovo se odnosi i na politički govor o evropskim integracijama Srbije. Pobude savremenika da u svom vremenu shvate i znaju sve okolnosti, unutrašnje i spoljne, aktuelne i one dugog trajanja, mogu se razumeti samo kroz razumevanje vremena u kome su nastajale. Ceniti njihovu politiku koja je nastajala u magli procena i oskudnih znanja nekim budućim merilima i saznanjima ne vodi dobrim istorijskim zaključcima o nekom vremenu. U ovom radu, kroz istorijske primere vide se trajni pokušaji želje naroda koji ga nastanjuju da se stvore uslovi za trajniji mir i ekonomski razvoj i permanentno nastojanje velikih sila da ga kontrolišu u geopolitičkom i ekonomskom smislu. Granični prostor vekovima, Balkan je trusno područje, ali je daleko od toga da je to jedino takvo područje u svetu. Nasilje i povremeno masovni zločini, masovne seobe ili proterivanje, nisu bili unikum ovog prostora. U akademskim radovima i stručnoj analitici skorašnje balkanske krize više su nego vidljivi tragovi dominantnog političkog narativa na pojedinim vanbalkanskim stranama i pre prikrivaju nego što otkrivaju stvarne korene balkanske krize. Slično je sa promovisanjem integrativnih procesa pod pritiskom ekonomskih i geopolitičkih interesa. U jednom preglednom članku nema prostora da se detaljno elaborira svaka pomenuta tema, ali dovoljno da se kroz upečatljive primere osvetli praksa i podstakne dalje traganje.

PERIODIKA

PRIKRIVANJE I RAZOTKRIVANJE PRAVIH RAZLOGA ZA RAT 1999. NA KOSOVU I METOHIJI

U ovom radu autor iznosi neka manje poznata priznanja samih protagonista kako je rat na Balkanu 1999. bio podstican i kako je propagandno opravdavan. Tragovi propagande traju i danas, kao i prikrivanje. U proteklih dvadeset godina mnogi učesnici, analitičari i istoričari savremenih događaja i procesa sve više ističu neodrživost klišea koji su iz politike bili pretočeni u globalne medije zadužene da pravdaju pred javnošću neminovnost ratnog rešenja. U radu se u svetlu iskustava u svetu posle 1999. godine ukazuje da je slučaj SR Jugoslavije i Kosova samo jedna od etapa u provođenju doktrina novog svetskog poretka. Nasilno se stvaraju nove geopolitičke realnosti koje se kroz različite vrste pritisaka pokušavaju nametnuti međunarodnoj zajednici.

ç