Изабери језик:

Миле Бјелајац

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за новију историју Србије, Београд

периодика

БАЛКАН БАЛКАНСКИМ НАРОДИМА ИЛИ БАЛКАН ИМПЕРИЈАМА: КАКО ДО МИРА И ПРОСПЕРИТЕТА?

У средишту овог рада је запитаност о стварним узроцима повременог нарушавања мира и постојања зоне нестабилности на Балкану. Да ли је могуће, и како, превазићи факторе ризика, колонијалне и неоколонијалне зависности и успоставити толерантну коегзистенцију међу народима који га насељавају и који су ту формирали своје државе. У јавном говору, прошлом и садашњем, најчешће се инсистирало само на једној димензији стварности или у најбољем случају на суженој слици, дакле, избегавала се комплексност историјски условљених стања и различитих искустава. Ово се односи и на политички говор о европским интеграцијама Србије. Побуде савременика да у свом времену схвате и знају све околности, унутрашње и спољне, актуелне и оне дугог трајања, могу се разумети само кроз разумевање времена у коме су настајале. Ценити њихову политику која је настајала у магли процена и оскудних знања неким будућим мерилима и сазнањима не води добрим историјским закључцима о неком времену. У овом раду, кроз историјске примере виде се трајни покушаји жеље народа који га настањују да се створе услови за трајнији мир и економски развој и перманентно настојање великих сила да га контролишу у геополитичком и економском смислу. Гранични простор вековима, Балкан је трусно подручје, али је далеко од тога да је то једино такво подручје у свету. Насиље и повремено масовни злочини, масовне сеобе или протеривање, нису били уникум овог простора. У академским радовима и стручној аналитици скорашње балканске кризе више су него видљиви трагови доминантног политичког наратива на појединим ванбалканским странама и пре прикривају него што откривају стварне корене балканске кризе. Слично је са промовисањем интегративних процеса под притиском економских и геополитичких интереса. У једном прегледном чланку нема простора да се детаљно елаборира свака поменута тема, али довољно да се кроз упечатљиве примере осветли пракса и подстакне даље трагање.

периодика

ПРИКРИВАЊЕ И РАЗОТКРИВАЊЕ ПРАВИХ РАЗЛОГА ЗА РАТ 1999. НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

У овом раду аутор износи нека мање позната признања самих протагониста како је рат на Балкану 1999. био подстицан и како је пропагандно оправдаван. Трагови пропаганде трају и данас, као и прикривање. У протеклих двадесет година многи учесници, аналитичари и историчари савремених догађаја и процеса све више истичу неодрживост клишеа који су из политике били преточени у глобалне медије задужене да правдају пред јавношћу неминовност ратног решења. У раду се у светлу искустава у свету после 1999. године указује да је случај СР Југославије и Косова само једна од етапа у провођењу доктрина новог светског поретка. Насилно се стварају нове геополитичке реалности које се кроз различите врсте притисака покушавају наметнути међународној заједници.