Milan Petričković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

AKSIOLOŠKE IMPLIKACIJE SOCIJALNOG RADA SA PORODICOM

Predmetni sadržaj naučne discipline Socijalni rad sa porodicom, oličen u istraživanju mnogovrsnih aspekata egzistencijalne humanizacije porodice kao primarne istorijsko-civilizacijske zajednice čovekovog obitavanja, vlastitom esencijom, u teorijsko-saznajnom smislu, nužno aktualizuje fenomen vredno­sti i vrednovanja. Istraživanjem različitih aspekata porodične zajednice, u smislu njene, danas aktuelne svrhovitosti, organizacije, funkcija, životnih ciklusa, zadovoljavanja potreba, podele uloga i dužnosti, ova disciplina neposredno zalazi i upliće se u vrednosne refleksije antropoloških, kulturnih, ekonomskih, socijalnih, moralnih, običajnih, estetskih i mnogih drugih mo­dusa egzistencijalnog bitka porodice. Zbog toga se u socijalnom radu sa porodicom, filozofska disciplina aksiologija javlja kao saznajna predodređenost, na osnovu čijeg iskustva se jedino valjano može sagledati kompleksna kategorija vrednosti.

PERIODIKA

TEORIJSKA UTOPIJA RADIKALNOG SOCIJALNOG RADA

Za razliku od svih ostalih savremenih pristupa, pobornici autentično postulirane radikalne teorije socijalnog rada jedini smatraju da samo korenita promena društvene strukture može dovesti do istinske zajednice i humanog obitavanja ljudi u njoj. U formi negacije tradicionalnog socijalnog rada koji socijalne probleme sagledava kroz prizmu antisocijalnog i psihički neuravnoteženog ponašanja pojedinaca, radikalni mislioci tvrde da su socijalna nepravda i nejednakost, pospešeni profitom, temeljni uzroci društvene konfliktnosti i stagnacije svake vrste. Zahtevne perspektive radikalnog socijalnog rada, usmerene ka revolucionarnom menjanju - tokom civilizacijske geneze - konstantno prisutnih bremena sveopšteg razvoja, poput društvene nepravde, nejednakosti, odnosa vladalaca i podčinjenih, na osnovu dosadašnjeg istorijskog iskustva, ostaju u domenu utopije. Realnu metodološku primenu u praksi ova koncepcija socijalnog rada može ostvariti samo u svojoj blažoj evolucionoj formi radikalnog strukturalizma i njemu saobraznih ciljeva transformacije, podizanja svesti, redefinisanja i kolektivizacije marginalnih pojedinaca i zajednica.

ç