Izaberi jezik:

Milan Mijalkovski

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu.

PERIODIKA

NACIONALNA MOĆ U USLOVIMA GLOBALIZACIJE

Rasprave o globalizaciji su obeležile društvenu misao nakon pada Berlinskoe zida. Međutim, malo je radova posvećenih analizi odnosa na relaciji globalni procesi državne institucije. Cilj autora je da ukažu na promenjenu ulogu državnih institucija u uslovima globalizacije. Analizom dostupnih izvora iz predmetne oblasti autori su došli do zaključka da je moć uticaja na tok događaja kojom raspolažu države cve manja. Jedan od glavnih uzroka deficita moći je globalizacija finansijskih tokova. Sa gubljenjem kontrole nad finansijskim operacijama države ostaju bez značajnog dela svojih prihoda. Potreba da se nadoknade izgubljeni prihodi opterećuje lokalno stanovništvo i prihode što dovodi do unutrašnjih napetosti i nestabilnosti sistema. Gubi se organska veza između državnih institucija i interesa građana. Situacija posebno pogoduje prodoru predatorskih transnacionalnih korporacija koje koriste postojeće okolnosti za realizaciju svojih interesa. U pomenutom kontekstu posebno su ugrožene male i nerazvijene zemlje koje bi deficit moći trebale da rešavaju putem sklapanja međusobnih aranžamana i insistiranjem na izgradnji globalnih institucionalnih mehanizama.

ç