Milan Krstić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

REGIONALNA SARADNJA NA ZAPADNOM BALKANU – DUGOROČNO ČEKANJE NA ČLANSTVO U EVROPSKOJ UNIJI I/ILI „BALKANSKA UNIJA”

Geneza regionalne saradnje na Zapadnom Balkanu protekle dve i po decenije imala je različite etape, uz dugotrajne krize i probleme u vezi sa razvojem vlastitog koncepta. U ovom radu autori stoga analiziraju njene dosadašnje domete, sa posebnim akcentom na period nakon transformacije Pakta za stabilnost u Jugoistočnoj Evropi u Savet za regionalnu saradnju početkom 2008. godine, kao i na pokušaj rekonceptualizovanja saradnje u okviru Zapadnobalkanske šestorke tokom 2013. godine. Istovremeno oni pažnju posvećuju i dometima Berlinskog procesa nakon 2014. godine i stvaranja novog oblika prelaska regionalne saradnje u regionalnu ekonomsku integraciju (Zajedničko regionalno tržište) s kraja 2020. godine. U tom kontekstu autori razmatraju da li će da usledi i produbljivanje političke saradnje kroz eventualno osnivanje zajedničkog parlamenta Zapadnog Balkana i uvođenje redovnih sastanka predsednika vlada i ministara inostranih poslova. Autori zato ukazuju i na određena strahovanja u regionu da bi već otpočeta integracija u oblasti ekonomske saradnje, koja bi bila praćena i produbljenom političkom saradnjom, mogla rezultirati osnivanjem „Balkanske unije”. To suštinski nailazi na značajne otpore i protivljenja u regionu Zapadnog Balkana zbog straha da će ona postati trajno rešenje, koje kao takvo dugoročno isključuje članstvo država regiona u Evropskoj uniji.

PERIODIKA

Securitization Theory and Floods in Serbia: The Case of Social Networks

A year ago, during the devastating floods that hit Serbia, writings of certain users of social networks, characterized as panic spreading and threat to security, was met with condemnation of public officials. They were led by the Prime Minister of the Republic of Serbia Aleksandar Vucic. In this paper, we are trying to carry out a scientific description of the actions of the government, especially of the Prime Minister, towards one group of social networks users. The theoretical framework that we are going to use is the theory of securitization, as a normatively neutral analytical framework. The primary method we are going to apply is critical discourse analysis. We are going to test whether the Prime Minister of Serbia securitized the activities of certain users of social networks in the Republic of Serbia, which is the first research question of this paper. The starting point of this paper is that the Prime Minister did commit aforementioned securitization. Bearing in mind the different form compared to traditional securitizing move, another issue to which this work will seek to provide an answer is what the reasons that led to the successful securitization were, despite of certain shortcomings in relation to the purely theoretical model (primarily in terms of “security grammar”). The paper argues that this is due to the socio-political and socio-linguistic dimension of the context in which the securitization was carried out.

PERIODIKA

Donald Trump’s 2016 Presidential Campaign in the Light of the U.S. Foreign Policy Traditions

This paper aims to classify foreign policy attitudes and stances of Donald Trump in his 2016 presidential campaign according to the U.S. foreign policy traditions. In the first part of the paper, we analyze speeches of Donald Trump since the moment he became the Republican Presidential Nominee. The analysis is based on digest reports of Trump’s speeches, published on his official web-site in the period from the Republican National Convention (June 18 – 21) until the Election Day (November 8). We present his main foreign policy messages pointing to foreign policy determinants, instruments and goals towards particular actors (such as China, Mexico or Russia).  In the second part of paper we present main ideas of distinctive foreign policy traditions classified by Walter Russell Mead (2001) – Hamiltonian, Wilsonian, Jeffersonian and Jacksonian – and compare them with the most important foreign policy stances of Donald Trump. The main argument of this paper is that Trump’s foreign policy concept incorporates elements of different traditions. His stances mostly reflect the elements of Jacksonian foreign policy tradition. However, due to its overwhelming emphasis on the economic issues, it seems that Trump’s positions are closer to Hamiltonian thought in terms of foreign policy determinants, while some aspects of Jeffersonian thought are also present in Trump’s articulation of foreign policy issues.

PERIODIKA

BERLINSKI PROCES – NEMAČKA „ZAPADNOBALKANSKA“ INICIJATIVA

U ovom radu autori analiziraju nastanak i razvoj Berlinskog procesa (2014–), kao inicijative koju je pokrenula Savezna Republika Nemačka prema državama Zapadnog Balkana, a sa prevashodnim ciljem ubrzanja njihovih evropskih integracija, ekonomskog i infrastrukturnog razvoja, kao i unapređenja regionalne saradnje. SR Nemačka je uspela da zahvaljujući ojačavanju svoje uloge na Zapadnom Balkanu, u Berlinski proces uključi Austriju, Francusku i Italiju. Veoma je bitno da države Zapadnog Balkana u što je moguće većoj meri ispune i sprovedu ono na šta su se obavezale u okviru Berlinskog procesa, a kako bi ubrzale pristupanje Evropskoj uniji i unapredile međusobnu saradnju prevashodno kroz rešavanje brojnih nagomilanih bilateralnih problema. Sa druge strane, Nemačka je obećala finansijsku i stručnu pomoć u realizaciji brojnih infrastrukturnih, energetskih i obrazovnih projekata u regionu Zapadnog Balkana.

ç