Milan I. Miljević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Visoka škola socijalnog rada, Beograd

PERIODIKA

ANALIZA SADRŽAJA U SOCIJALNOJ DELATNOSTI

Kritičko propitivanje, analiziranje, objašnjavanje i razumevanje, kao rezultat umeća prosuđivanja, za koje je potrebno stručno znanje i lična sposobnost kako bi se mogli izricati valjanji vrednosni sudovi o teorijama i empiriji socijalne delatnosti u konkretno-istorijskim uslovima, sve više i više pretpostavlja upotrebu analize sadržaja, u naučnim i isto tako u  stručnim istraživanjima i promišljanjima. Analizu sadržaja delanja, opštenja i ponašanja čovek vrši od svog nastanka.  Njena dva osnovna elementa su: značaj svetog, koje je omeđeno božanskim duhom, tajnovitošću, željom za približavanje savršenstvu i značaj ideologije koja pored lažnih i pristrasnih stavova sadrži i istinite iskaze o društvenoj stvarnosti i umetnosti. Interpretiranje socijalne prakse kao neposredne korisnosti (jedna od linija pragmatizma) ili prakse kao kriterija istine (vulgarni marksizma) više je nego jednostrano. Naime, ovaj pojam obuhvata različite vidove ljudske delatnosti: radikalnu transformaciju objektivne situacije, društvenu kooperaciju, komunikaciju, iskustveno stvaralaštvo, vrednosnu delatnost i  misaonu delatnost. U ovom radu se prispituju osnovne epistemiološke i naučno metodološke pretpostavke analize sadržaja i ukazuje na njen značaj u istraživanju socijalnih procesa, koji uključuju i delatnost socijalnog rad(nik).

ç