Izaberi jezik:

Mihajlo Kopanja

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu

PERIODIKA

EFEKTIVNOST ODVRAĆANJA: KADA JE ODVRAĆANJE „PRAVAˮ STRATEGIJA ZA OSTVARIVANJE NACIONALNIH INTERESA?

Istraživački cilj ovog rada jeste utvrđivanje okolnosti u kojima strategija odvraćanja predstavlja „pravu stvarˮ po bezbednost države. U težnji za ostvarenjem sopstvenih interesa – od minimalno opstanka, do maksimalno hegemonije, države (u teoriji) raspolažu širokom lepezom mogućih idealno-tipskih strategija. Međutim, to ne znači da će sve moguće strategije biti podjednako efektivne za ostvarivanje nacionalnih interesa. Kroz ovaj rad nastoji se utvrditi koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi implementacija odvraćanja predstavljala najefektivniju strategiju, odnosno „pravu stvarˮ po bezbednost države. U tu svrhu, rad je organizovan u tri celine. U prvoj celini je razrađena koncepcija strateške efektivnosti. U drugom delu, autor pruža kratak osvrt na odvraćanje kao strategiju, predstavljajući ključne teorijsko-konceptualne elemente ove strategije. U trećoj celini rada predstavljeni su uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi strategija odvraćanja bila efektivna, odnosno „prava stvarˮ za ostvarivanje nacionalnih interesa. Konačno, u zaključnom segmentu rada autor se osvrće na slučaj Republike Srbije, razmatrajući da li odvraćanje predstavlja efektivno rešenje u savremenim okolnostima.

ç