Izaberi jezik:

Mihajlo Fejsa

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Filozofski fakultet, Novi Sad

PERIODIKA

SPROVOĐENJE INFAMNOG PLANA MERA ZA REŠENJE PROBLEMA RUSINA-UKRAJINACA U SRBIJI

Iako je Komisija za eliminaciju rasne diskriminacije (CERD), još 2006. godine izrazila „zabrinutost zbog odsustva oficijelnog priznavanja rusinske nacionalne manjine uprkos njenim posebnim etničkim karakteristikama”, Ukrajina do danas nije priznala Rusine kao nacionalnu manjinu. Za razliku od svih država sveta u kojima žive Rusini, samo Ukrajina se još uvek drži svog Plana mera za rešenje problema Rusina-Ukrajinaca iz 1996. godine kojim se, između ostalog, nalaže Nacionalnoj akademiji nauka Ukrajine i Ministarstvu obrazovanja Ukrajine (a otud i Ambasadi Ukrajine u Srbiji) da „realizuju školski sistem sa postepenim širokim razvijanjem etničkih, lingvističkih, kulturnih i političkih aspekata istorije Rusina-Ukrajinaca Zakarpatja kao nedeljivog, istorijskog dela ukrajinskog etnosa.” Rusinske organizacije (prvenstveno Matica Rusinska i KPD DOK) kontinuirano objašnjavaju nameru i političku manipulaciju Saveza Rusina Ukrajinaca Srbije (SRUS) i očekuju od svojih državnih vlasti da se sa stanovišta čuvara ustavnih rešenja, s pozivom na Povelju OUN i relevantne međunarodne konvencije javno distanciraju u odnosu na aktivnost Ukrajine i delovanje SRUS-a, koga podržava. Autor u radu ukazuje na nekoliko aktuelnih slučajeva primene dotičnog infamnog plana.

ç