Izaberi jezik:

Miloš Savin

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Cen­tar za de­mo­kra­ti­ju i raz­voj, No­vi Sad

PERIODIKA

PROSVETITELЈSKO UPORIŠTE NACIONALNOG ROMANTIZMA UJEDINЈENE OMLADINE SRPSKE

Školovanje srpske omladine u inostranstvu i njen povratak u Kneževinu Srbiju, kao i istovetni proces kod Srba „prečana“ u smislu školovanja i povratka u svoj zavičaj, uslovili su refleksiju savremenih društenih ideja i njihov razvoj u srpskom narodu. Geopolitička situacija onovremene Evrope suočavala se sa neposrednim vojno-političkim izrazom teoretski, već prilično osvedočene nacionalne ideje Italijana i Nemaca. Njihov nacionalni optimizam i upronost u njegovom ostvarenju bili su dodatni podsticaj i uobličavanju nacionalnog izraza Srba. Najpre, u zasebnim grupama, a potom sve povezanije i odgovornije, energija slobodarskog duha slivala je tokove mladalačkog zanosa u jedinstenu doktirnu nacionalnog oslobođenja. Stvaranjem Ujedinjene omladine srpske nastala je konktretna organizacija koja je kanalisala entuzijazam, ali i zahtevala uobličavanje sopstvenog društvenog programa nacionalne ideje. U potrazi za vrednostima nacionalnog identiteta, među pristalicama Ujedinjene omladine srpske sve više podrške dobijala je ideja prosvetiteljstva. Uporište u negovanju obrazovanja trebalo je da nacionalni romantizam obogati racionalnim sadržajem i time uravnoteži njegov emotivni diskurs.

PERIODIKA

HO­RI­ZON­TI PO­LI­TIČ­KE MI­SLI LA­ZE KO­STI­ĆA

Književno delo Laze Kostića nezaobilazna je inspiracija istraživačkom i kreativnom delu mnogobrojnih pisaca i naučnika kako savremenika tako i mnogobrojnima decenijama unazad. Međutim, stvaralački opus Laze Kostića sadržajno je znatno šire posvećen i uticao je na razvoj društvene misli kod Srba. Doktor prava, Laza Kostić je bio izraziti poznavalac aktuelnih društvenih ideja i političkih ideologija: od liberalizma, preko socijalnih učenja, pozitivizma, nacionalne ideje, romantizma i konzervativizma. Diskurs njegovog stanovišta počivao je na jedinstvenom i autentičnom promišljanju kompleksnih istorijskih događaja i nije se zadovoljavao stereotipom očiglednih pristupa koji se svojom jednostavnošću i naizgled primamljivom podrškom nameću kao opšti pogled. Kostić nije prihvatao poželjnu saglasnost i nije uvažavao politikantsko jedinstvo kao način očuvanja nacionalnih interesa.

ç