Izaberi jezik:

Mi­le Šik­man

Fa­kul­tet bez­bjed­no­snih na­u­ka Uni­vr­zi­te­ta u Ba­njoj Lu­ci

PERIODIKA

UGROŽAVANЈE BEZBJEDNOSTI REPUBLIKE SRPSKE, SA POSEBNIM OSVRTOM NA TERORIZAM

Vitalne vrijednosti i interesi Republike Srpske opterećeni su mnogobrojnim bezbjednosnim izazovima, rizicima i prijetnjama. U tradicionalnom smislu, to su pojave koje su izazvane prirodnim porijeklom, tehničko-tehnološkom ili ljudskom djelatnošću. Tako su prirodne (elementarne) pojave (poplave, klizišta, sniježni nanosi, požari, zemljotresi), unazad nekoliko godina (2014, 2012, 2010. itd.), izazvale ozbiljne posledice, po bezbjednosti i zdravlje ljudi, materijalnih i kulturnih dobara, ali i životne sredine uopšte. Ugrožavajuće pojave ljudskog porijekla, manifestovane bilo kako izazov, rizik ili prijetnja bezbjednosti, su svakodnevni procesi i radnje koje ostvaruju negativan uticaj na bezbjednost Republike Srpske. Struktura ovih ponašanja ukazuje na širok dijapazon ispoljavanja ugrožavajućih pojava prouzrokovanih od strane čovjeka, koja može da varira od manjih, ka većim ugrožavajućim posledicama, do onih izazvanih spolja, u odnosu na unutrašnje oblike ugrožavanja bezbjednosti. Ipak, po svom obimu i intenzitetu, ali i činjenici da se radi o pojavi koja ima globalni karakter, izdvaja se terorizam. U tom smislu u radu će biti dat poseban osvrt na ovaj oblik ugrožavanja bezbjednosti Republike Srpske, njegovu genezu i razvoj, oblike ispoljavanja i posledice manifestovanja, posebno u kontekstu ispoljavanja terorizma i ponašanja u vezi sa njim (npr. strani teroristički borci) u Bosni i Hercegovini.

ç