Izaberi jezik:

Marko Todorović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Kraljevski koledž, London

O KONCEPTU „VELIKE STRATEGIJE” I NjEGOVOJ KORISNOSTI

Koncept velikih strategija prisutan je u studijama spoljne politike već nekoliko decenija, mada u teorijskoj literaturi ne postoji konsenzus o njegovom sadržaju i dometima. Ovaj rad nudi kritički osvrt na različite interpretacije pomenutog koncepta i poredeći shvatanja relevantnih autora, nastoji ukazati na ključne karakteristike koje bi valjana definicija velikih strategija trebalo da obuhvati. Autori ovog rada potom sugerišu da velike strategije obuhvataju viziju idealnog stanja političke zajednice u kojoj su kreirane, viziju idealnog stanja okruženja te političke zajednice, kao i sve resurse i akcije koje se mogu primeniti da bi se ostvarile zacrtane vizije. Takođe, rad ispituje potrebu za postojanjem ovog koncepta i njegovu utemeljenost, uključujući i diskusiju o kritikama koje tvrde da je koncept velikih strategija suviše fluidan i da je njegova sadržina već pokrivena postojećim pojmovima. Autori zaključuju da koncept velikih strategija obogaćuje studije spoljne politike i da poseduje svoju specifičnu različitost i analitičku vrednost i za to iznose nekoliko osnovnih argumenata. Prvo, velike strategije su korisne prilikom istorijskog izučavanja razvoja pojedinih nacija. Drugo, koncept se pokazao kao upotrebljiv u veoma plodnim studijama nastalim u domenu geopolitičke škole mišljenja. Treće, formalni spoljnopolitički i bezbednosni dokumenti država širom sveta često mogu implicirati postojanje velikih strategija tih država. Četvrto, sama svest o postajanju koncepta trajno je izmenila način razmišljanja donosilaca odluka, koji sada teže voditi spoljnu politiku u skladu sa zamišljenom velikom strategijom svoje zemlje.

ç