Изабери језик:

Марко Станковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

 Факултет политичких наука, Универзитет у Београду

периодика

ПЕРСПЕКТИВЕ СРПСКО-АЛБАНСКИХ ОДНОСА У СВЕТЛУ ИНИЦИЈАТИВЕ „ОТВОРЕНИ БАЛКАН“

Рад има за циљ да покаже могућности и перспективе унапређења српско-албанских односа кроз оснивање пројекта „Отворени Балкан”. Политике конфронтација омогућиле су креирање међуетничке нетрпељивости и пружиле подршку политичким елитама водећи ова друштва у смеру конфликата и одбијања међусобне сарадње. У ери када Србија и Албанија покушавају да постану део Европске Уније намећу се бројне препреке и недостатак подршке европских земаља на овом путу. Сходно томе ове земље су покренуле регионалне политичке и економске интеграције. „Отворени Балкан” осмишљен је као иницијатива земаља Западног Балкана са циљем напретка ових земаља на европском путу. Део критика овом пројекту огледа се у очекивању помоћи од стране земаља Европске Уније, која је изостала у првобитним процесима европских интеграција. Ова иницијатива представља мини-преседан у европској историји интеграција, и пут је обнове пријатељских српско-албанских односа. „Отворени Балкан” би требало да отвори нови економски простор за сарадњу српској и албанској привреди, помогне превазилажењу међуетничких предрасуда и ствара предуслове за брже усвајање европских вредности.