Izaberi jezik:

Marko Špiler

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Autor je profesor strukovnih studija na Visokoj tekstilnoj školi za dizajn, tehnologiju i menadžment u Beogradu i docent na Fakultetu za menadžment u Novom Sadu.

PERIODIKA

ZNAČAJ UVOĐENJA INSTITUTA FORENZIKE JAVNIH NABAVKI

Javne nabavke predstavljaju veoma značajan proces transakcija roba, dobara i usluga kao i novca u poslovanju privrednih subjekata, zbog čega ova oblast  predstavlja pogodno tlo za različite vidove zloupotreba, pre svega za koruptivna krivična dela. S druge strane, činjenica da se prevarne šeme u oblasti javnih nabavki vrše na vešt i prikriven način, da evoluiraju, menjaju se i prilagođavaju savremenim uslovima, zahteva preduzimanje složenih aktivnosti sa ciljem da se prepoznaju faktori rizika, uoče simptomi nezakonitosti, procene posledice i prouče najvažniji oblici, trendovi i tehnike izvršenja kriminalnih radnji u ovoj oblasti. Imajući u vidu navedeno, cilj rada je da ukaže na značaj otkrivanja i sprečavanja korupcije i drugih vidova zloupotreba u oblasti  javnih nabavki putem stavljanja težišta na sisteme internih i eksternih kontrola kao važnog alata u sprečavanju nastanka kriminalnih radnji. U tom pogledu, posebno je naglašena uloga Državne revizorske institucije u kontroli regularnosti javnih nabavki. Takođe, teškoće u otkrivanju i dokazivanju kriminalnih radnji u ovoj oblasti uslovljavaju potrebu da se iz spektra forenzičkih disciplina razviju specifične metode i tehnike njihovog otkrivanja i identifikovanja. U vezi sa tim, posebna pažnja posvećena je razmatranju ideje uvođenja instituta „Forenzika javnih nabavki“ što podrazumeva upotrebu različitih znanja, metoda i sredstava u cilju rasvetljavanja korupcije i drugih kriminalnih radnji koje se vrše u ovoj oblasti, a sve imajući u vidu da su javne nabavke razvojno pitanje od velikog značaja za svaku zemlju i da je smanjivanje neregularnosti u sistemu javnih nabavki jedan od strateških ciljeva reforme javnih nabavki u Republici Srbiji.

ç