Изабери језик:

Марко Новаковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за међународну политику и привреду

периодика

UNDERSTANDING DELIBERATIVE DEMOCRACY AND ITS CONSTRUCTIVE CRITICISM

With all its flaws, a deliberative democracy presents a very important democratic concept – a concept that needs to be improved, but also a concept that needs to be understood. This article aims to present basic concepts of both deliberative democracy and its critiques, providing an updated basic for further discussion, development, and evolution of the concept. Reviewing all relevant concepts, streams, and critics is a demanding and time-consuming task, but hopefully, this article will be able to help researchers as a starting point for the research of this impressive concept – a concept that certainly is not flawless but its importance is beyond doubt.

периодика

РЕЛЕВАНТНОСТ МЕЂУНАРОДНОГ СУДА ПРАВДЕ И МЕЂУНАРОДНА БЕЗБЕДНОСТ

Међународни суд правде је главни судски орган Уједињених нација али његов значај надилази ту формалну улогу, па можемо слободно рећи да је то најзначајнија међународна судска инстанца. Пред Међународним судом правде (МСП, Суд) налази се изазован и тежак задатак – да у турбулентном свету међународних односа доноси одлуке у споровима између држава и да својим ауторитетом и начином рада осигура да државе са једне стране своје несугласице износе пред МСП, а са друге да се пресуде које донесе поштују. У овом раду ћемо анализирати степен поверења које државе имају у сам рад Суда, на који начин МСП доприноси или одмаже том поверењу али и оценити важност поверења у Међународни суд правде по међународну безбедност.

периодика

УТИЦАЈ ЗАКОНА О УЛАГАЊИМА НА ПРИЛИВ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У СРБИЈУ

Србија је једна од држава које имају либералну политику када је у питању привлачење страних директних инвестиција. Ова либерална политка подразумева изједначеност страних инвеститора са домаћим, а у неким аспектима и њихову фаворизацију. Иако је неспорно да мала држава као што је Србија, мора да се великим делом ослања на стране директне инвесиције на путу свог економског развоја, ипак свака од тих инвестиција мора бити пажљиво размотрена пре него што се и оствари. У овом раду, аутори ће се осврнути како на досадашњу праксу привлачења СДИ, тако и на Закон о улагањима, као нормативни акт који се бави примарно управо инвестицијама, па међу њима и СДИ. Основна теза овог рада тиче се како самог Закона о улагањима тако и степену његовог утицаја на политику привлачења СДИ. Нашу тезу о лимитираности утицаја Закона о улагањима и променама које нови доноси када је у питању прилив СДИ темељимо не на квалитетима или недостацима самог Закона (на које ћемо се такође осврнути) већ пре свега екстерним системским факторима, као што су транспарентност, корупција и владавина права.