Izaberi jezik:

Marko M. Vujić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet političkih nauka

PERIODIKA

REALNOST I IZAZOV POGLAVLЈA 27 U PREGOVORIMA REPUBLIKE SRBIJE I EVROPSKE UNIJE

Republika Srbija od decembra 2015. godine nalazi se u pregovorima o usklađivanju svog zakonodavstva sa pravnim tekovinama Evropske unije. Pravne tekovine EU su podeljene na 35 poglavlja koja se razlikuju po kompleksnosti, ali i važnosti za EU. Cilj ovog rada je da pokaže značaj pregovora o usklađivanju sa pravnim tekovinama iz Poglavlja 27 koje se odnosi na zaštitu životne sredine. Rad je podeljen na četiri celine. U prvom delu je prikazano šta politika životne sredine predstavlja za EU, i na koji način se sprovodi Sedmi akcioni plan zaštite životne sredine. Drugi deo rada posvećen je analizi Poglavlja 27 evropskog zakonodavstva i strategija Republike Srbije za usvajanje ovih pravnih tekovina. Treći deo rada fokusiran je na finansijske i administrativne zahteve, kroz prizmu aproksimacije u oblasti zaštite životne sredine Republike Srbije. U četvrtom delu rada je izvršena analiza studije slučaja Suda pravde EU koja se odnosi na pitanje zaštite životne sredine što omogućava da se u praksi sagleda kolika je važnost ovog poglavlja.

ç