Изабери језик:

Марко М. Крстић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

МУП Р Србије, Полицијска управа у Шапцу

периодика

УТИЦАЈ МЕДИЈА НА ПОЛИТИЧКУ МОЋ ТЕРОРИСТИЧКИХ ГРУПА

Контакт између тероризма и људске популације се обавља путем масовних медија и што је више људи свесно њихове улоге, постаје јасно да они емитују догађаје у циљу придобијања гледаности. Извештавање о тероризму је препуно новинарских дилема и парадокса, чији је циљ да објективно, поштено и тачно информишу јавност и стога ће се у раду објаснити варијације у медијском покривању различитих врста тероризма. Доказано је да постоји симбиотичка веза између терористичких група и медија, и успостављен је један формални који се фокусира на стратешке интеракције међу њима. Манипулација и експлоатација медија од стране терориста је показала да они играју кључну улогу у њиховом пропагандном рату. Многе терористичке организације користе потенцијале медија како би оријентисали и усмерили терор и постигли ефикасније придобијање публике, јер су модерни терористи постали свесни нових могућности за вршење масовног психолошког утицаја користећи најновија средства масовних комуникација. Овај рад ће такође испитати стратегије и тактике овог новог обрасца медијски оријентисаног тероризма и његовог утицаја на публику која се, посредством медија, придружује ширењу кругова његових жртава.