Marko Filijović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Atinski institut za obrazovanje i istraživanje (Athens Institute for Education and Research - ATINER), Atina, Grčka.

PERIODIKA

INDIAN EDUCATIONAL COOPERATION WITH AFRICA: SWOT ANALYSIS OF SOFT POWER APPROACH

The introduction of this paper presents a historical overview of India's relations with African countries. Joseph Nye's theory of soft power is presented as a theoretical background, its role in the theory of international relations as well as the possibility of education becoming an instrument of soft power. In the provided overview of India-Africa educational cooperation, it can be seen that India is implementing a very concrete, well-organized, and smart strategy in the field of educational cooperation on the African continent, especially its ITEC and SCAAP programs. To analyze the Indian soft power approach we use SWOT analysis. As for strengths, the paper emphasizes India's approach to African countries in the field of education which is based on mutual respect, a common attitude towards decolonization, historical and trade ties. More importantly, the cooperation is free of any conditioning. The greatest hidden asset of India are ITC technologies, if used adequately, it can give India an advantage over the competition in other sectors as well, not just education. The African education market has great potential for cooperation. The main opportunity for further development of this cooperation are favorable conditions for Indian students when compared to Western destinations or China. Online education also has great potential. Weaknesses and threats are related to racial discrimination and competition from other actors.

PERIODIKA

VISOKO NEBO – NISKE TENZIJE: MOGU LI INDIJA I KINA DA PRONAĐU ZAJEDNIČKI INTERES U SVEMIRU?

Suparništvo iz Hladnog rata preneto je i u svemir kada su Sovjeti lansirali Sputnjik 1957. godine, što je dovelo do toga da svemir bude prepoznat kao četvrto područje ratovanja. Kako se monopol Sjedinjenih Država i bivšeg Sovjetskog Saveza gubio, nastajao je prostor za nove aktere koji se pojavljuju u Aziji, gde su Kina i Indija, zbog svojih ulaganja u svemirsku tehnologiju još pedesetih godina 20. veka, imale značajnu prednost. Ovaj rad prati razvoj svemirskih programa ove dve azijske zemlje i utvrđuje kako su ti programi prilagođeni da ispune njihove težnje da postanu globalne svemirske sile. U kontekstu kompetitivne saradnje koja karakteriše njihove sveukupne bilateralne odnose, rad procenjuje tendencije njihovih nacionalnih svemirskih programa u cilju predviđanja da li će se kinesko – indijski odnosi kretati ka sukobu ili saradnji. S obzirom na slične ambicije obe države u svemiru, u radu se zaključuje da postoji prostor za saradnju, kao i za konkurenciju, a kojim putem će ove zemlje krenuti u velikoj meri zavisi od njihovih nacionalnih interesa i daljeg razvoja njihovih budućih projekata.

PERIODIKA

KORUPCIJA KAO OBLIK UGROŽAVANJA LJUDSKE BEZBEDNOSTI: POLITIČKA, EKONOMSKA I ZDRAVSTVENA DIMENZIJA

Korupcija se u fokusu ovog rada nalazi zbog svojih efekata na funkcionisanje zajednice i kvalitet života njenih članova. Ona predstavlja globalni bezbednosni problem, jer se ispoljava u svim državama savremenog sveta bez obzira na njihov nivo razvoja i demokratske tradicije. Postoje određene varijacije u odnosu na efekte korupcije što zavisi od snage države i njenih institucija da se obračunaju sa ovom negativnom pojavom. Razvijene zemlje nisu imune na korupciju, ali u njima postoje funkcionalni mehanizmi koji je drže pod kontrolom. Korupcija se najviše ispoljava u sistemima koji su u funkciji zadovoljavanja javnih interesa. Koncept ljudske bezbednosti predstavlja dobar analitički okvir koji može da doprinese utvrđivanju nivoa korupcije, njenim efektima i uzrocima. U radu smo izabrali tri dimenzije ljudske bezbednosi koje najbolje otslikavaju uzroke i posledice koruptivne prakse. Na osnovu rezultata istaživanja može se reći da postoje određeni uzročno-posledični odnosi između karaktera političkog sistema i ekonomskih prilika koji pogoduju razvoju korupcije. Najznačajnija posledica korupcije je smanjenje javnih fondova što se najdrastičnije manifestuje u funkcionisanju zdravstvenog sistema.

ç