Marko Filijović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Atinski institut za obrazovanje i istraživanje (Athens Institute for Education and Research - ATINER), Atina, Grčka.

PERIODIKA

VISOKO NEBO – NISKE TENZIJE: MOGU LI INDIJA I KINA DA PRONAĐU ZAJEDNIČKI INTERES U SVEMIRU?

Suparništvo iz Hladnog rata preneto je i u svemir kada su Sovjeti lansirali Sputnjik 1957. godine, što je dovelo do toga da svemir bude prepoznat kao četvrto područje ratovanja. Kako se monopol Sjedinjenih Država i bivšeg Sovjetskog Saveza gubio, nastajao je prostor za nove aktere koji se pojavljuju u Aziji, gde su Kina i Indija, zbog svojih ulaganja u svemirsku tehnologiju još pedesetih godina 20. veka, imale značajnu prednost. Ovaj rad prati razvoj svemirskih programa ove dve azijske zemlje i utvrđuje kako su ti programi prilagođeni da ispune njihove težnje da postanu globalne svemirske sile. U kontekstu kompetitivne saradnje koja karakteriše njihove sveukupne bilateralne odnose, rad procenjuje tendencije njihovih nacionalnih svemirskih programa u cilju predviđanja da li će se kinesko – indijski odnosi kretati ka sukobu ili saradnji. S obzirom na slične ambicije obe države u svemiru, u radu se zaključuje da postoji prostor za saradnju, kao i za konkurenciju, a kojim putem će ove zemlje krenuti u velikoj meri zavisi od njihovih nacionalnih interesa i daljeg razvoja njihovih budućih projekata.

PERIODIKA

KORUPCIJA KAO OBLIK UGROŽAVANJA LJUDSKE BEZBEDNOSTI: POLITIČKA, EKONOMSKA I ZDRAVSTVENA DIMENZIJA

Korupcija se u fokusu ovog rada nalazi zbog svojih efekata na funkcionisanje zajednice i kvalitet života njenih članova. Ona predstavlja globalni bezbednosni problem, jer se ispoljava u svim državama savremenog sveta bez obzira na njihov nivo razvoja i demokratske tradicije. Postoje određene varijacije u odnosu na efekte korupcije što zavisi od snage države i njenih institucija da se obračunaju sa ovom negativnom pojavom. Razvijene zemlje nisu imune na korupciju, ali u njima postoje funkcionalni mehanizmi koji je drže pod kontrolom. Korupcija se najviše ispoljava u sistemima koji su u funkciji zadovoljavanja javnih interesa. Koncept ljudske bezbednosti predstavlja dobar analitički okvir koji može da doprinese utvrđivanju nivoa korupcije, njenim efektima i uzrocima. U radu smo izabrali tri dimenzije ljudske bezbednosi koje najbolje otslikavaju uzroke i posledice koruptivne prakse. Na osnovu rezultata istaživanja može se reći da postoje određeni uzročno-posledični odnosi između karaktera političkog sistema i ekonomskih prilika koji pogoduju razvoju korupcije. Najznačajnija posledica korupcije je smanjenje javnih fondova što se najdrastičnije manifestuje u funkcionisanju zdravstvenog sistema.

ç