Izaberi jezik:

Marko Dimitrijević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Nišu

PERIODIKA

O POTREBI FORMIRANЈA FISKALNE UNIJE U EVROPSKOM MONETARNOM PRAVU

Predmet analize u radu jeste sagledavanje potrebe za formiranjem fiskalne unije u cilju zaokruživanja koncepta evropske ekonomske i monetarne unije. U tom smislu se sveobuhvatno sagledavaju pojam fiskalne unije, njena potencijalna institucionalna struktura i pravni osnov determinisani odredbama primarnog i sekundarnog monetarnog zakonodavstva uz ukazivanje na troškove i koristi oblikovanja takvog koncepta koordinacije nacionalnih fiskalnih politika. Sagledavanjem iskustava zemalja koje uspešno realizuju koncepte fiskalne unije u praksi žele se prepoznati optimalni konstitutivni elementi za oblikovanje evropske fiskalne unije s obzirom na osetljivost država u ograničavanju komponenti fiskalnog i finansijskog suvereniteta. Primenom dogmatskog, aksiološkog i komparativno-pravnog metoda u radu se nastoji ukazati na najveće dileme sa kojima će se evropski zakonodavac suočiti na tom planu i prepoznati određene smernice de lege ferenda.

ç