Изабери језик:

Марко Димитријевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Правни факултет, Универзитет у Нишу

периодика

О ПОТРЕБИ ФОРМИРАЊА ФИСКАЛНЕ УНИЈЕ У ЕВРОПСКОМ МОНЕТАРНОМ ПРАВУ

Предмет анализе у раду јесте сагледавање потребе за формирањем фискалне уније у циљу заокруживања концепта европске економске и монетарне уније. У том смислу се свеобухватно сагледавају појам фискалне уније, њена потенцијална институционална структура и правни основ детерминисани одредбама примарног и секундарног монетарног законодавства уз указивање на трошкове и користи обликовања таквог концепта координације националних фискалних политика. Сагледавањем искустава земаља које успешно реализују концепте фискалне уније у пракси желе се препознати оптимални конститутивни елементи за обликовање европске фискалне уније с обзиром на осетљивост држава у ограничавању компоненти фискалног и финансијског суверенитета. Применом догматског, аксиолошког и компаративно-правног метода у раду се настоји указати на највеће дилеме са којима ће се европски законодавац суочити на том плану и препознати одређене смернице de lege ferenda.