Изабери језик:

Марко Анђелковић Слијепчевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд.

периодика

ПРАВНИ АСПЕКТ УРБАНЕ КУЛТУРЕ У СРБИЈИ

Имајући у виду значај развоја урбане културе за функционисање опште културе у Србији, потпуно је разумљив интерес државе да својим утицајима омогући услове за суштински напредак ове изузетно важне области функционисања нашег друштва. Правни аспект развоја урбане културе у Србији је заснован пре свега на државно-правном утицају који се остварује на системски уређеним начелима која једна уређена заједница мора кроз примену државно-правних инструмената да спроводи у пракси. Овај утицај се суштински реализује кроз постојање читавог низа правних аката који регулишу ову област и тако стварају одговарајући правни амбијент за развој урбане културе у нашој земљи. У питању је једна изузетно динамична област која своју еластичност заснива на обавези прилагођавања потребама које развој урбане културе од ње захтева. Ту је улога градова подједнако значајна као и улога државе, јер они морају у синергији својих активности, створити најбоље могуће услове за квалитативни напредак ове врсте културе, која свакако у будућности мора бити на много вишем нивоу. У том контексту никако не смемо занемарити ни улогу субјеката у култури који својом енергијом представљају основни ресурс развоја урбане културе и који у складу са својом ефикасношћу, мотивишу државу да својим инструментима још више учини за даљи развој урбане културе у Србији.

периодика

ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ - Правно-историјски осврт

Поред међународног кривичног дела у ужем смислу Злочини против човечности, у овом раду смо дали и кратак опис развоја Међународног кривичног права, говорили смо о међународним трибуналима који су оснивани током 20-тог века, као и о појму међународног кривичног дела. Борба против оваквих појава, као што су злочини против човечности, од великог је значаја за развој међународног права и Међународног кривичног суда, који је надлежан да процесуира починиоце овог кривичног дела. Оваква дела угрожавају основна људска права и људске вредности које увек требају бити заштићене. Злочини против човечности сматрају се тешким кривичним делом које се врши против становништва. Велики корак у борби против оваквих појава свакако је Рим­ски статут, којим је основан Међународни кривични суд. Дуго времена овај злочин није био дефинисан националним законодавствима широм света. Али данас је та ситуација у доброј мери промењена. Надамо се да ће будући развој међународног кривичног права омогућити да сви починиоци ових ужасних дела буду приведени правди и да ће бити кажњени односно адекватно санкционисани за своја недела.