Izaberi jezik:

Marinko Lolić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut društvenih nauka – Centar za filozofiju, Beograd

PERIODIKA

ASPEKTI PACIFIZMA U RADOVIMA KSENIJE ATANASIJEVIĆ

U ovom radu autor razmatra filozofsko utemeljenje i ključne aspekte koncepcije pacifizma u filozofskim spisima, Ksenije Atanasijević, najpoznatije srpske filozofkinje u prvoj polovini XX veka. Shvatanje pacifizma, Ksenije Atanasijević, analizirano je iz hermeneutičke perspektive kao teorijska i angažovana misao u istorijskom kontekstu, prve polovine prošlog veka. U tom duhovnopovesnom sklopu ispituju se, ne samo uticaji različitih filozofskih i religijskih evropskih filozofskih tradicija, već i mesto filozofskih doktrina Dalekog istoka, u autorkinom određenju modernog pojma pacifizma.

Autor nastoji da ukaže na teorijske motive i istorijske okolnosti koje su Kseniju Atanasijević podstakle da se dublje pozabavi filozofskim i praktičnim problemima pacifističkih doktrina i njihovim mestom u razvoju kulture mira u savremenoj civilizaciji. U radu se ističe, da je naša autorka svoje shvatanje, domete i kritiku pacifizma posvedočila i ličnim angažmanom u feminističkom pokretu, suprotstavljajući se nacističkoj ideologiji rata i antisemitizmu, koje su snažno zahvatile evropsku, filozofsku i društvenu scenu posle dolaska na vlast nacističke partije u Nemačkoj, tridesetih godina prošlog veka.

ç