Изабери језик:

Маринко Лолић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт друштвених наука – Центар за филозофију, Београд

периодика

АСПЕКТИ ПАЦИФИЗМА У РАДОВИМА КСЕНИЈЕ АТАНАСИЈЕВИЋ

У овом раду аутор разматра филозофско утемељење и кључне аспекте концепције пацифизма у филозофским списима, Ксеније Атанасијевић, најпознатије српске филозофкиње у првој половини XX века. Схватање пацифизма, Ксеније Атанасијевић, анализирано је из херменеутичке перспективе као теоријска и ангажована мисао у историјском контексту, прве половине прошлог века. У том духовноповесном склопу испитују се, не само утицаји различитих филозофских и религијских европских филозофских традиција, већ и место филозофских доктрина Далеког истока, у ауторкином одређењу модерног појма пацифизма.

Аутор настоји да укаже на теоријске мотиве и историјске околности које су Ксенију Атанасијевић подстакле да се дубље позабави филозофским и практичним проблемима пацифистичких доктрина и њиховим местом у развоју културе мира у савременој цивилизацији. У раду се истиче, да је наша ауторка своје схватање, домете и критику пацифизма посведочила и личним ангажманом у феминистичком покрету, супротстављајући се нацистичкој идеологији рата и антисемитизму, које су снажно захватиле европску, филозофску и друштвену сцену после доласка на власт нацистичке партије у Немачкој, тридесетих година прошлог века.