Изабери језик:

Маријана Максимовић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт друштвених наука, Београд

периодика

KОВИД КАПИТАЛИЗАМ И ТРЖИШТЕ РАДА

Криза изазвана пандемијом КОВИД 19 букнула је у марту 2020. године, донела је време неизвесности како за појединце, тако и за привреду и предузећа . У првим месецима кризе, настала је и највећа материјална штета за предузећа, али и губитак радних места за одређен број запослених лица. Предмет овога рада је понашања развијених земаља и анализа тржишта радa током пандемије. Циљ истраживања је да се покаже штета изазвана пандемијом КОВИД 19 и какве су последице које су довеле до великих промена. У раду је коришћен теоријско-методолошки приступ који се огледа у описно-аналитичкој методи. Добијени резултати указују на велике негативне ефекте по економије земаља које су највише погођене овом пандемијом. Дошло је и до промене у међународним односима на пример, односу САД и Кине. Закључак је да је током пандемије дошло до поремећаја комуникације и истакнута је социјална дистанца. Из тих разлога је коришћен дигитални маркетинг како би надоместио комуникацију произвођача са запосленима и потрошачима. Претходна светска економска криза из 2008. године, али и ова из 2020. године, допринеле су да се неформални рад као облик рада још више развије. У потпуно неповољном положају нашли су се женска радна популација и млади који траже запослење, слабије образовани, као и тешко запошљиве категорије као што су на пример инвалиди рада.