Изабери језик:

Марија Стојановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Београд.

периодика

ЗЛОЧИНИ ПРОТИВ ЧОВЕЧНОСТИ - Правно-историјски осврт

Поред међународног кривичног дела у ужем смислу Злочини против човечности, у овом раду смо дали и кратак опис развоја Међународног кривичног права, говорили смо о међународним трибуналима који су оснивани током 20-тог века, као и о појму међународног кривичног дела. Борба против оваквих појава, као што су злочини против човечности, од великог је значаја за развој међународног права и Међународног кривичног суда, који је надлежан да процесуира починиоце овог кривичног дела. Оваква дела угрожавају основна људска права и људске вредности које увек требају бити заштићене. Злочини против човечности сматрају се тешким кривичним делом које се врши против становништва. Велики корак у борби против оваквих појава свакако је Рим­ски статут, којим је основан Међународни кривични суд. Дуго времена овај злочин није био дефинисан националним законодавствима широм света. Али данас је та ситуација у доброј мери промењена. Надамо се да ће будући развој међународног кривичног права омогућити да сви починиоци ових ужасних дела буду приведени правди и да ће бити кажњени односно адекватно санкционисани за своја недела.