Izaberi jezik:

Marija Stojanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

ZLOČINI PROTIV ČOVEČNOSTI - Pravno-istorijski osvrt

Pored međunarodnog krivičnog dela u užem smislu Zločini protiv čovečnosti, u ovom radu smo dali i kratak opis razvoja Međunarodnog krivičnog prava, govorili smo o međunarodnim tribunalima koji su osnivani tokom 20-tog veka, kao i o pojmu međunarodnog krivičnog dela. Borba protiv ovakvih pojava, kao što su zločini protiv čovečnosti, od velikog je značaja za razvoj međunarodnog prava i Međunarodnog krivičnog suda, koji je nadležan da procesuira počinioce ovog krivičnog dela. Ovakva dela ugrožavaju osnovna ljudska prava i ljudske vrednosti koje uvek trebaju biti zaštićene. Zločini protiv čovečnosti smatraju se teškim krivičnim delom koje se vrši protiv stanovništva. Veliki korak u borbi protiv ovakvih pojava svakako je Rim­ski statut, kojim je osnovan Međunarodni krivični sud. Dugo vremena ovaj zločin nije bio definisan nacionalnim zakonodavstvima širom sveta. Ali danas je ta situacija u dobroj meri promenjena. Nadamo se da će budući razvoj međunarodnog krivičnog prava omogućiti da svi počinioci ovih užasnih dela budu privedeni pravdi i da će biti kažnjeni odnosno adekvatno sankcionisani za svoja nedela.

ç