Marija Marković

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Beograd.

PERIODIKA

MESTO ZA MENE - DECA NA HRANITELJSTVU U SRBIJI

Prikaz knjige: Aleksandar Jugović, Ljubomir Pejaković, Ivana Stevanović, MESTO ZA MENE - Deca na hraniteljstvu u Srbiji, Centar za prava deteta i Republički zavod za socijalnu zaštitu, Beograd, 2014.

ç