Изабери језик:

Маја Станковић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум.

периодика

ПОЛИТИКЕ ВИДЉИВОСТИ: УМЕТНОСТ У ЈАВНОМ ПРОСТОРУ

Ако се пође од Бењаминове тезе да су документа културе истовремено и документа варварства, чини се да то најдиректније показују управо споменици у јавном про­стору. Јавни простор представља конститутивни моменат политике видљивости иза којег стоји држава. Следећи бењаминовску линију, ова теза се може даље проблематизовати, пре свега, постављањем питања како документи варварства постају документи културе и које су то стратегије маскирања насиља инхерентне оваквом обрту што је полазиште овог текста. Полазећи од схватања W. Ј. Т. Мичела да је насиље “укодирано” у концепт и праксе уметности у јавном простору теза овог текста је да је то насиље заправо системско, “нормализација” објективног насиља у процесу конституисања традиције, односно једне политике видљивости унутар доминантне реалности неке историјске формације. У прилог овој тези, у тексту су анализирани радови Бенксија, Мауриција Кателана и Ханса Хакеа у јавном простору који се баве мапирањем трагова системског насиља.