Изабери језик:

Лука Бешлагић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет за медије и комуникације, Универзитет Сингидунум.

периодика

ЛИОТАРОВА ПОСТМОДЕРНА ПОЛИТИКА НЕСВОДИВЕ ПЛУРАЛНОСТИ И БЕСКОНАЧНО УМНОЖАВАЈУЋИХ ЈЕЗИЧКИХ ИГАРА

У раду се филозофија Жан-Франсоа Лиотара тумачи као својеврсна постмодернистичка политичка теорија. Означавајући постмодерност као тренутак када метанарације модерне губе легитимацијску моћ, Лиотар објашњава да мноштво разнородних микронаратива замењује ве­лике приче универзалистичког пројекта модерности хришћанство, просветитељство, марксизам а свеопшта фрагментарност укида сваку претпоставку успостављања тоталитета. Заснивајући своју политику постмодерне на трагу позних Витгенштајнових промишљања језика и његовог концепта језичке игре, Лиотар у свом опису конфликата плуралног света уводи појам раскола: сукоб између супротстављених позиција који се не може разрешити, јер изостаје универзални критеријум на основу којег би могла бити донета правична пресуда која би прихватила специфичност и несводивост сваке од укључених страна. У тексту се, коначно, преиспитује сама оправданост актуелног проучавања постмодерности у односу на рецентне појаве различитих приступа који нуде теоријску алтернативу постмодернизму. Но, Лиотарова филозофија пост­модерне интерпретирана, дакле, као једна политичка теорија остаје релевантан теоријски дискурс који још увек уверљиво може објаснити плуралност, хетерогеност и несамерљивост мноштва језичких игара савременог пост-постмодерног света.