Ljubomir Stajić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

PERIODIKA

NAČELA EKONOMSKE BEZBEDNOSTI

Politika ekonomske bezbednosti se oblikuje pod dejstvom različitih faktora, zato se u procesu ostvarenja tih ciljeva bezbednosti moraju primeniti određena rukovodna načela. Primena načela ekonomske bezbednosti treba da omoguće da država u celini ali i njen sistem bezbednosti budu stabilni, što podrazumeva da isti ne unose poremećaje u njenim privrednim procesima. Načela o ekonomskoj bezbednosti ne treba da budu postavljena apstraktno, izvan datog društvenog, ekonomskog, političkog, bezbednosnog, pravnog i socijalnog ambijenta. Njihovu sadržinu bezbednosna teorija uobličava uzimajući u obzir prilike koje vladaju u datom društvu. Politiku nacionalne bezbednosti treba koncipirati tako da se celina postavljenih zahteva u načelima ekonomske bezbednosti što potpunije ostvari, ali se mora imati u vidu da do određenih odstupanja mora doći. Osnovni problem pri tome je jedinstvena, stalna i ujednačena, ničim sputavana primena ovih načela istovremeno.

PERIODIKA

BEZBEDNOSNO-PRAVNI ASPEKTI NASILJA U PORODICI

Današnje vreme u bezbednosnom smislu karakteriše destrukcija širokih razmera i intenziteta u skoro svim delovima društva. Porodica, definisana kao osnovna ćelija svakog društva često je ugrožena i događanjima unutar nje gde se odigravaju, dugo skrivana iživljavanja nasilnika nad slabijim, potčinjenim članovima porodice. Crne hronike su sve češće popunjene naslovima o strašnoj sudbini žrtava nasilja u porodici. Nasilje u porodici, pogotovo njegov bezbednosni aspekt po žrtve, društvo i sam sistem bezbednosti nisu dovoljno istraženi. Uglavnom se istraživao krivični, kriminološki, sociološki i pravni aspekt, dok je bezbednosni bio zapostavljen zbog „tamne brojke“ kriminaliteta. Prva asocijacija kod običnih građana kada se kaže nasilje u porodici jeste udaranje, premlaćivanje, ubistvo, nanošenje bilo kakvog fizičkog bola. O drugim vrstama nasilja (seksualnom, psihičkom, ekonomskom i duhovnom) manje se govorilo. Svi oni pojedinačno ali i sinergijski imaju širok dijapazon uticaja na pojedinca, društvo, državu pa i međunarodnu zajednicu.

U ovom radu prezentovan je bezbednosni aspekt nasilja u porodici kako po ličnost, društvo tako i sam sistem bezbednosti. Takođe, dat je prikaz međunarodnih i nacionalnih pozitivnopravnih izvora koji uređuju borbu protiv nasilja u porodici. Republika Srbija kao potpisnica brojnih međunarodnih konvencija iz ove oblasti, preuzela je na sebe obavezu donošenja nacionalnih pravnih akata kojima će urediti zaštitu od nasilja u porodici, a poslednji među njima je i Zakon o sprečavanju nasilja u porodici koji je počeo da se primenjuje 1. juna 2017. godine.

ç