Izaberi jezik:

Lju­bo­mir Sta­jić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Prav­ni fa­kul­tet, Uni­ver­zi­tet u No­vom Sa­du

PERIODIKA

FINANSIJSKA DELATNOST DRŽAVE KAO FAKTOR EKONOMSKE BEZBEDNOSTI – OSVRT NA REPUBLIKU SRBIJU

Polazeći od vitalnih vrednosti jednog društva možemo uočiti elemente politike nacionalne bezbednosti. Iz aspekta države elemente politike nacionalne bezbednosti čine spoljna politika, ekonomska politika, politika odbrane, politika unutrašnje bezbednosti, politika zaštite ljudskih i manjinskih prava, socijalna politika i politike u drugim oblastima društvenog života. Radi ostvarivanja svoje funkcije nacionalna bezbednost koristi određene podsisteme. Jedan od elemenata politike nacionalne bezbednosti jeste i ekonomska bezbednost. Ostvariti ciljeve ekonomske bezbednosti moguće je ako ekonomski sistem zemlje ostvaruje svoju funkciju u potpunosti, uz odsustvo bilo kog oblika ugrožavanja ekonomskog potencijala nacionalne ekonomije. U tom smislu značajna je uloga države. Država svojom finansijskom delatnošću ostvaruje neophodna sredstva iz kojih može da finansira svoju ulogu u okviru društveno-ekonomskog sistema, pa time i aktivnosti u okviru sistema bezbednosti. Bez te finansijske aktivnosti države ekonomska bezbednost zemlje bi bila ugrožena, što povratno ima za posledicu ugrožavanje celokupnog ekonomskog sistema, a time i države u celini. Time ekonomska bezbednost postaje centralni faktor opstanka, rasta i razvoja države. U radu se analiziraju osnovni ekonomski faktori i uslovi koji utiču ili mogu uticati na ekonomsku bezbednost. Rad se bavi i teorijskom analizom problemskih ekonomsko-političkih aspekata ekonomske bezbednosti.

ç