Izaberi jezik:

Ljiljana Savić

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica.

PERIODIKA

UTICAJ POSLOVNE ETIKE NA ORGANIZACIONO PONAŠANЈE

Poslovna etika čini zakonodavstvo koje poslovni sistemi sebi propisuju kako bi regulisali svoj poslovni život i podrazumeva obavezu da se posao obavi na odgovarajući način i odgovornost za njegovo neobavljanje. Poslovna etika, danas, sve više dobija strategijsko značenje, jer se u poslovnim sistemima stvaraju upravljački sistemi zasnovani na etičkim principima koji im omogućavaju da kvalitetno i potpuno odgovore na interne i eksterne zahteve koji se od njih traže. Sve više su uspešni oni poslovni sistemi koji ne odvajaju etičnost od profitabilnosti već ih uspešno inkorporiraju u svoj poslovn život. Poslovna etika kao oblik primenjene etike, jedan od večnih orijentira filozofije rada, preko pojedinačnih delatnosti mora promišljati humanističko i društveno ostvarivanje čoveka i moralnost poslovanja. Poslovnoj etici rad je generičko obeležje, jer je poslovanje koje se zasniva na radu nosilac celokupnog društva i života u njemu. Moral je oblik društvene svesti proizveden delovanjem objektivnih zakona društvenog razvitka. On predstavlja svest ljudi u određivanju dobra i zla. Etika kao nauka o moralu smatra da bez usvajanja moralnosti ne bi bilo stabilnog društva u kome bi poslovanje ili ma koja druga realna, proizvodna delatnost mogle da se odvijaju u relativnom miru i sigurnosti. Moralnost pokriva sve ljudske radnje, od kojih su neke moralno dozvoljene, neke moralno obavezne ili moralno zabranjene. Nešto je moralno ispravno ili pogrešno u zavisnosti od posledica koje proizilaze iz takvog ponašanja. Cilj ovog rada je da se ukaže na značaj etike i etičkih principa, koji se sve više u globalnoj ekonomiji, moraju ugrađivati u upravljačkim sistemima svih privrednih subjekata bez obzira na njihovu, delatnost, veličinu, stil liderstva i broj zaposlenih, kao nasušno sredstvo za ostvarivanje projektovanih strategijskih poslovnih ciljeva. U radu je korišćena metoda dedukcije gde se iz jednog opšteg stava o značaju i ulozi poslovne etike u sve­tu rada i privređivanja došlo do pojedinačnog sta­va o razmatranja u poslovne etike na nivou poslovnog sistema kao subjekta i nosioca društvenog stvaralaštva i profitabilnosti, stavljajući u prvi plan ulogu i značaj ljudskih resursursa i njihovo ponašanje kao nosioce sveukupne efikasnosti i efektivnosti u poslovanju.

 

ç