Izaberi jezik:

Ljiljana Petrović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Beograd.

PERIODIKA

INSTITUCIONALNI OBLICI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Zaštita životne sredine predstavlja goruće pitanje sa kojim se susrećemo na početku 21. veka. Sa ovim problemom se suočavaju sve zemlje bez obzira na stepen njihove ekonomske razvijenosti. Porast tehnološkog razvoja, neracionalno korišćenje prirodnih resursa, neregulisanje odlaganja otpada, sve su to problemi koji utiču na sve građane bez obzira u kojoj se oni državi nalazili. Ovakvo stanje naročito zabrinjava ako se ima u vidu činjenica da je veliki broj prirodnih resursa ograničen i neobnovljiv. Uništavanjem ovih resursa čovečanstvo se može naći u bezizlaznoj situ­aciji te je neophodno preduzeti sve moguće mere zarad zaštite životne sredine. Ovaj rad ima za cilj da pokaže koji su institucionalni oblici zaštite životne sredine razvijeni u Srbiji. U tom smislu mi smo u našem radu pokušali da damo jednu sažetu analizu ovih institucionalnih oblika fokusirajući se pre svega na: subjekte za zaštitu životne sredine, obaveze institucija i na oblasti zaštite životne sredine.

 

ç