Izaberi jezik:

Ljiljana M. Maksimović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ekonomski fakultet, Kragujevac.

PERIODIKA

MIKROEKONOMSKA TEORIJA KAO OSNOVA POLITIKE ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

Cilj rada je da analizira uzroke koji su doveli do kreiranja antimonopolske (antitrustovske) politike, ciljeve politike konkurencije i njene istorijske fundamente kao i iskustva u sprovođenju te politike u svetu i u Republici Srbiji. U radu se potvrđuju postavljene hipoteze: prvo, politika konkurencije je nužna mera intervencije u oblasti visoko koncentrisanih industrija od donošenja Šermanovog zakona 1890. godine do danas; drugo, sankcije prema monopolima i kartelima su značajno manje od koristi koju oni ostvare zloupotrebljavajući svoju tržišnu moć; treće, iskustvo razvijenih zemalja u oblasti antimonopolskog zakonodavstva pruža korisne smernice za efikasniju implementaciju politike konkurencije u Srbiji.

ç