Ljiljana Kolarski

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za političke studije, Beograd

TRGOVINA LJUDIMA KAO OBLIK ORGANIZOVANOG KRIMINALA

U današnjem vremenu identifikovan je veliki broj bezbednosnih problema među kojima se sve učestalije pojavljuje i trgovina ljudima. Iako inkorporirana u domaći i međunarodni pravni okvir kao krivično delo i dalje postoje teškoće u suprotstavljanju istom. Usled pogodnosti koje je donela globalizacija, otklanjanju granica i nesmetanom kretanju robe, ljudi i kapitala došlo je do procvata i unapređenja različitih oblika trgovine ljudima. Ona je postala veoma unosna aktivnost mnogih kriminalnih grupa kako u državi tako i inostranstvu što otežava njeno prepoznavanje i suzbijanje. Usled navedenog, rad ima za cilj da predstavi ključne odrednice i karakteristike trgovine ljudima kao organizovanog kriminala kako bi pomogle u procesu blagovremenog i adekvatnog suprotstavljanja.

ç