Изабери језик:

Лазар Стојановић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Институт за европске студије, Београд

периодика

САЈБЕР КОМПОНЕНТА ОБОЈЕНИХ РЕВОЛУЦИЈА: СЛУЧАЈ ЕВРОМАЈДАН

Сајбер простор представља све значајније тло за остваривање најразличитијих идеја и циљева. Поред неоспорног олакшавања свакодневних активности, сајбер простор постаје и предмет злоупотребе у најразличитијим сферама друштва. Присутност великог броја актера, уз једноставност и ефикасност метода извођења, отвара широке могућности. Област политичког деловања нипошто није изостављена, шта више представља важну интересну сферу на коју је могуће остварити утицај наметањем политичких идеја. Генеза таквог процеса неретко доводи до значајних друштвено-политичких промена. Рад, полазећи од општих увида, указује на главне карактеристике како сајбер простора тако и обојених револуција, представљајући историјску компоненту обе синтагме, сукцесивно их приближавајући конкретном примеру који је детаљно приказан у централном делу рада. У том смислу примарни циљ рада је приближавање каузалног односа сајбер простора и обојених револуција са посебним освртом на политичке промене у Украјини познатије под називом Евромајдан револуција. У ту сврху биће примењена комбинација основних истраживачких метода, аналитичких и синтетичких. Поступном анализом кључних појмова предмет истраживања се најпре разлаже на чиниоце који се појединачно анализирају док се касније систематским поступцима синтетишу креирајући смислену целину.