Izaberi jezik:

Lazar Stojanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Institut za evropske studije, Beograd

PERIODIKA

SAJBER KOMPONENTA OBOJENIH REVOLUCIJA: SLUČAJ EVROMAJDAN

Sajber prostor predstavlja sve značajnije tlo za ostvarivanje najrazličitijih ideja i ciljeva. Pored neospornog olakšavanja svakodnevnih aktivnosti, sajber prostor postaje i predmet zloupotrebe u najrazličitijim sferama društva. Prisutnost velikog broja aktera, uz jednostavnost i efikasnost metoda izvođenja, otvara široke mogućnosti. Oblast političkog delovanja nipošto nije izostavljena, šta više predstavlja važnu interesnu sferu na koju je moguće ostvariti uticaj nametanjem političkih ideja. Geneza takvog procesa neretko dovodi do značajnih društveno-političkih promena. Rad, polazeći od opštih uvida, ukazuje na glavne karakteristike kako sajber prostora tako i obojenih revolucija, predstavljajući istorijsku komponentu obe sintagme, sukcesivno ih približavajući konkretnom primeru koji je detaljno prikazan u centralnom delu rada. U tom smislu primarni cilj rada je približavanje kauzalnog odnosa sajber prostora i obojenih revolucija sa posebnim osvrtom na političke promene u Ukrajini poznatije pod nazivom Evromajdan revolucija. U tu svrhu biće primenjena kombinacija osnovnih istraživačkih metoda, analitičkih i sintetičkih. Postupnom analizom ključnih pojmova predmet istraživanja se najpre razlaže na činioce koji se pojedinačno analiziraju dok se kasnije sistematskim postupcima sintetišu kreirajući smislenu celinu.

ç