Izaberi jezik:

Lada Stevanović

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Etnografski institut SANU, Beograd

PERIODIKA

TAKTIČKA DUHOVNOST U UMETNIČKIM PRAKSAMA PJERA PAOLA PAZOLINIJA I DžEROMA ROTENBERGA

U radu se bavimo nekonvencionalnim odnosom prema religiji i duhovnošću dvojice autora – Pjera Paola Pazolinija, italijanskog levičara, esejiste, književnika i reditelja, kao i američkog pesnika-antropologa, antologičara i performera Džeroma Rotenberga. Oni su delovali u različitim kulturnim kontekstima (katoličkoj Italiji i multikulturalnoj Americi) i u različitim umetnostima, ali su u svom radu razvijali ambivalentne i subverzivne taktike pokazujući neortodoksno shvatanje religije i duhovnih tradicija. Pazolini se u filmovima bavio ranim hrišćanstvom, kritkujući crkvu kao instituciju. Rotenberg se bavio različitim duhovnim tradicijama u rasponu od američkih starosedelačkih, hrišćanskih, budističkih i jevrejskih tradicija. Obojica implicitno i eksplicitno kritikuju religiozne ortodoksije i zalažu se za transformaciju religioznih i duhovnih praksi u skladu sa savremenošću. U radu ćemo se usredsrediti na različite subverzivne taktike koje su razvili.

ç