Изабери језик:

Кристина Радојевић

  • Адреса: /
  • Email: /
  • Телефон: /
  • LinkedIn: /

Факултет безбедности, Универзитет у Београду

периодика

МЕНАЏМЕНТ НАЦИОНАЛНЕ БЕЗБЕДНОСТИ У СВЕТЛУ ЕНТОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ МИЛЕНКА БОДИНА

Предмет овог рада јесте осврт на ентолошку теорију безбедности и хуманолошки менаџмент приступ професора Миленка Бодина. Основни циљ јесте да се сагледају могућности примене ове теорије у менаџменту националне безбедности. Национална безбедност, сагледана кроз призму ентолошке теорије добија нови облик уз наглашену културну димензију. Наиме, култура једне нације представља битан елеменат њеног идентитета, а безбедносна култура представља део те културе. Национална безбедносна култура представља свест о потреби заштите виталних вредности нације. Ентолошка теорија, управо, наглашава основне вредности једне нације (ентитета), као кључне у разумевању националних интереса. Разумевањем интереса једне нације разумеју се и њени безбедносни интереси, чиме и сам менаџмент националне безбедности добија основни циљ, односно сврху. Када је тај циљ разумљив, јасан и недвосмислен, онда је могуће и развијање институција и неометан опстанак, рад, раст и развој државе, односно нације.