Katarina Tomašević

  • Adresa: /
  • Email: /
  • Telefon: /
  • LinkedIn: /

Ministarstvo odbrane Republike Srbije, Beograd

PERIODIKA

SEKTOR ZA LjUDSKE RESURSE U FUNKCIJI UNAPREĐENJA RADA SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE

Cilj rada jeste da se primenom naučno-istraživačkih metoda opiše proces upravljanja ljudskim resursima u MUP-u Republike Srbije, koji doprinosi razvoju Sektora za vanredne situacije i, sledstveno tome, izluče oni elementi funkcije upravljanja ljudskih resursa koji nisu dovoljno delotvorni za ostvarivanje nadležnosti Sektora za vanredne situacije u Ministarstvu. Prema tome, predmet istraživanja jeste analiza efekata uspostavljanja sistema upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova, i, s tim u vezi, efikasnost Sektora za vanredne situacije. Strukturu rada čine osnovne funkcije upravljanja ljudskim resursima, njihov uticaj na unapređenje Sektora za vanredne situacije, uz prethodno lapidarno prikazivanje organizacije i nadležnosti dvaju sektora. U radu se zaključuje da na unapređenje rada Sektora za vanredne situacije, kao i prilikom obavljanja drugih osnovnih unutrašnjih poslova, utiču: efikasno, efektivno i ekonomično planiranje ljudskih resursa (Kadrovski plan, regrutacija, selekcija, stručna osposobljenost, planiranje procesa obuke, karijerni razvoj zaposlenih, ocenjivanje, psihosocijalna podrška i bezbednost i zdravlje na radu), čiji su efekti statistički prikazani u radu.

ç